BİREYOLUŞ (TDK)

Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine dek geçirdiği gelişim evrelerinin tümü, °ontogenez, "soyoluş" karşıtı.

Bireyoluş kelimesi baş harfi B son harfi Ş olan bir kelime. Başında B sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi O , yedinci harfi L , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Ş . Başı B sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

DÖLLENME Nedir?


1 . Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah.
2 . Tozlaşma.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

GELİŞİM Nedir?


1 . Gelişme işi.
2 . Serpilip büyüme.
3 . İlerleme, inkişaf, tekâmül.
4 . tiyatro Aksiyon.

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

YETKİN Nedir?

Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel: "Bizim ülkemizde böyledir: Yetkin çalışmalar görmezden gelinir."- S. İleri.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

B E L O R U Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Boyler, Ebruli, Libero,

5 Harfli Kelimeler

Beril, Beşli, Bilye, Birey, Biyel, Boylu, Liboş, Libre, Ruble, Yerli, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Biye, Bolu, Borş, Boru, Breş, Broş, Ebru, Eril, Eriş, Eşli, İbre, İşbu, Lobi, Obur, Olur, Oluş, Oyuş, Rulo, Şeri, Şile, Şube, Şule,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bey, Bir, Bol, Bor, Boş, Boy, Bre, Bul, İle, İye, Leb, Leş, Ley, Lir, Lor, Loş, Ole, Rey, Rol, Şeb, Şer, Şey, Şor, Yel, Yer, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Er, Eş, Ey, İl, İş, Le, Ol, Oy, Re, Şe, Şu, Ur, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.