BİREYLEŞTİRMEK (TDK)

Bireye özgü kılmak, başkalarından ayırmak.

Bireyleştirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Y , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRMA Nedir?

Ayırmak işi: "Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu."- T. Buğra.

AYIRMAK Nedir?


1 . Bölmek: "Elmayı dörde ayırmak."- .
2 . (-e, -den) Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak: "Çocuklara pastadan biraz ayırdım."- .
3 . Bir yeri bir engelle bölmek.
4 . (-den) Birbirinden uzaklaştırmak.
5 . (-i) Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.
6 . (-den, -e) Seçmek: "Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır."- F. R. Atay.
7 . (-i, -den) İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak: "Karıyı kocasından ayırmak."- .
8 . (-i, -den) Farklı davranmak, fark gözetmek: "Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?"- .
9 . Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek: "Odayı çocuklara ayırmak."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

KILMA Nedir?

Kılmak işi.

KILMAK Nedir?


1 - "Etmek", "yapmak" anlamında yardımcı eylem olarak kullanılır.
2 - (Namaz için) Yerine getirmek.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

B E E E K L M R R T Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bireyleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Bireyleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Birleştirmek, Yerleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Bileştirmek, Birleştirme, Yerleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Berkitilme, Betimleyiş, Bileştirme, Bireyleşme, Bitkileşme, Briketleme, Ekleştirme, Eleştirmek, Emirberlik, Eriştirmek, Şeritlemek, Yetişilmek,

9 Harfli Kelimeler

Belertmek, Belirtmek, Bereketli, Bertilmek, Beşeriyet, Birleşmek, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Erteleyiş, Eşitlemek, Etekleyiş, Etkileşim, Etkileşme, İletişmek, İrileşmek, İşkembeli, İyileşmek, Kirişleme, Şerbetlik, Şeritleme, Şirretlik, Tebeşirli, Terbiyeli, Tirelemek, Yerleşmek, Yeşertmek, Yetişilme, Yetmişlik,

8 Harfli Kelimeler

Bekleşme, Bekletiş, Bekletme, Bekleyiş, Belermek, Belertme, Beletmek, Belirmek, Belirtik, Belirtiş, Belirtke, Belirtme, Berkitme, Bertilme, Beşlemek, Bileşmek, Biletmek, Bilişmek, Bireylik, Birlemek, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Birlikte, Bitirmek, Bitişmek, Ebeleyiş, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eştirmek, Etkileme, İbretlik, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bekleme, Belemek, Belemir, Belerme, Beletme, Beliriş, Belirme, Belirti, Bereket, Berkime, Bertmek, Beşerli, Beşleme, Beyitli, Bilemek, Bilerek, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Biletme, Bilişme, Bireşim, Birikme, Birleme, Bitirme, Bitişme, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Emirber, Emirlik, Erirlik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Beliye, Bereli, Beriki, Bertik, Bertme, Beşiri, Beşlik, Betili, Beylik, Bileme, Bilmek, Bilmiş, Birler, Birlik, Bitler, Bitmek, Biyeli, Briket, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Eletme, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eriyik, Eriyiş, Erkete, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşleme,

5 Harfli Kelimeler

Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Beril, Berri, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Beyit, Bikir, Bilek, Bilet, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Bilye, Birer, Birey, Birim, Birli, Bişek, Bitek, Bitey, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Biyel, Ebeli, Ekili,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beti, Bile, Bili, Biri, Bişi, Biye, Breş, Brik, Brit, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bey, Bir, Bit, Bre, Ebe, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, İye, İyi, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leb, Leş, Ley, Lim, Lir, Met, Mey, Mil, Mir, Mit, Ret,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.