BİREŞTİRİCİ (TDK)

Sözün sentezini yapmasını sağlayan aygıt ya da sistem.

Bireştirici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

SENTEZ Nedir?


1 . Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
2 . felsefe Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim: "Bu, tam bir antitezdir, iddia ettiğiniz gibi sentez değildir."- P. Safa.

SİSTEM Nedir?


1 . Düzen.
2 . Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir."- H. E. Adıvar.
3 . Yol, yöntem: "Eski bir sistem."- .
4 . Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: "Fren sistemi."- .
5 . Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar."- Y. Z. Ortaç.
6 . felsefe Dizge.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

B C E R R T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bitiriş, Eritici,

6 Harfli Kelimeler

Beşiri, Eritiş, Şiirce, Şirret, Tebşir, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Berri, Birci, Birer, Bitiş, Cebir, Cibre, Cirit, Erciş, İbret, İrice, İrite, İşret, İtici, Reşit, Şerir, Şerit, Terbi, Teşci, Teşri, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Beti, Biri, Bişi, Breş, Brit, Ecir, Eriş, Eşit, İbiş, İbre, İşte, İtiş, Şeci, Şeri, Şiir, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Cer, Cet, Eti, İri, İti, Ret, Şeb, Şer, Şet, Şii, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Er, Eş, Et, İş, İt, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.