BİREŞİMSEL (TDK)

Bireşim özelliği taşıyan, bireşimden kaynaklanan.

Bireşimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı B sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİREŞİM Nedir?


1 . Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
2 . Bu biçimde oluşan bütün.
3 . felsefe, kimya Sentez.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

B E E L M R S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Birleşim, Birleşme, Erişilme, İrileşme,

7 Harfli Kelimeler

Belemir, Beliriş, Belirme, Beşerli, Bileşim, Bileşme, Bilişme, Bireşim, Birleme, Embesil, Resimli, Semerli, Seriliş, Serilme, Şiirsel,

6 Harfli Kelimeler

Bereli, Besili, Beşiri, Bileme, Bilmiş, Bismil, Elbise, Erişim, Erişme, Esirme, Esrime, Eşilme, İlişme, İsleme, İşleme, Mesire, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Beleş, Beril, Beşer, Beşli, Beşme, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Birim, Birli, Ebeli, Erime, Ermiş, Esire, Esmer, Eşlem, İblis, İleri, İslim, İşeme, İşlem, Lemis, Libre, Meles, Meleş, Meres, Mersi, Mesel, Milis, Misel, Misil, Remel, Remil, Resim, Resmi, Reşme, Rimel, Sebil, Selim,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Bere, Beri, Besi, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Elem, Elim, Emel, Emir, Emiş, Eril, Erim, Eriş, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Eşli, Eşme, İbis, İbiş, İbre, İlim, İlme, İris, İsim, İsli, İşli, Lime, Lise, Meri, Meşe, Miri,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Beş, Bir, Bre, Ebe, İle, İri, İrs, Leb, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim, Şeb, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Er, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Le, Me, Mi, Re, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.