BİRBUÇUKKANATLI (TDK)

Bir kanadı yaklaşık olarak diğerinin yarısı olan uçak.

Birbuçukkanatlı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi U , altıncı harfi Ç , yedinci harfi U , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi A , onbirinci harfi N , onikinci harfi A , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi I . Başı B sonu I olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİĞER Nedir?

Başka, özge, öteki, öbür: "Diğer misafirlerimle meşgul olamadım."- Ö. Seyfettin.

KANA Nedir?

Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UÇAK Nedir?

Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

YARI Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf.
2 . Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan: "Yarı yolu aldık. Yarı mesafede."- .
3 . isim Devre arası: "Birinci yarıda dört gol attık."- .
4 . zarf Gereğinden az, tam olmayarak: "Arkasından yarı şaka, yarı sitem ilave ediyor."- A. İlhan.

A A B B I K K L N R T U U Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anıtkabir, Antikalık, Bulanıkça, Kababurun, Kantarlık, Karabulut, Kurbanlık,

8 Harfli Kelimeler

Akburçak, Akranlık, Aktarlık, Bakanlık, Barbutçu, Barutluk, Batakçıl, Bataklık, Bunaklık, Çabukluk, Çalkantı, Çanaklık, Kaltakçı, Kanatçık, Kançılar, Kantarlı, Karakutu, Karanlık, Karnabit, Katranlı, Kibarlık, Kubatlık, Kulaktan, Kurakçıl, Kurtalan, Lanarkit, Tabaklık, Tabanlık, Turbalık,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abukluk, Açıktan, Akbalık, Anaçlık, Arkalıç, Arkalık, Ataklık, Babalık, Babıali, Bakalit, Barınak, Barikat, Barutçu, Batakçı, Bataklı, Biralık, Birkaçı, Bukanak, Bulanık, Bulantı, Bulunak, Bunakça, Bunaltı, Burtlak, Burukça, Çantalı, İtburnu, Kabakçı, Kabalık, Kabarık, Kabartı, Kabuklu, Kanatlı, Karakul, Karalık, Karaltı, Kartlık, Kıranta, Kiralık,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abluka, Abukça, Alaçık, Albatr, Alıkça, Altuni, Analık, Anlatı, Antika, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arantı, Arkaik, Arkalı, Arktik, Arnika, Atalık, Babalı, Bakkal, Baklan, Bakraç, Balçak, Balçık, Balina, Balkan, Balkar, Balkır, Baltık, Barbut, Barçak, Bartın, Batıni, Batkın, Binkat, Birkaç, Brıçka, Bukran,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abalı, Abani, Ablak, Abuli, Açlık, Akait, Akçıl, Aklan, Aklık, Akran, Aktar, Alçak, Alkan, Alnaç, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Arabi, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artın, Atari, Babaç, Babai, Bakaç, Bakan, Bakır, Bakir, Bakla, Balar, Balat, Balık, Balkı,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Abuk, Açan, Açar, Açık, Açıt, Açkı, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akıl, Akın, Akik, Akil, Akit, Aklı, Akli, Akur, Akut, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Altı, Anaç, Anal, Anık, Anıt, Anka, Anut, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Abu, Açı, Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ara, Arı, Ari, Ark, Art, Ata, Ati, Aut, Baç, Bak, Bal, Ban, Bar, Bat, Bin, Bir, Bit, Bul, Bun, But, Çak, Çal, Çan, Çar, Çat, Çın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Al, An, Ar, At, Bu, İç, İl, İn, İt, Ki, La, Ra, Ta, Ti, Tu, Uç, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.