BİNİLMEK (TDK)

Binme işi yapılmak: "Arabaya binildi."- .

Binilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNİ Nedir?


1 . Binme işi: "Bu hayvan biniye gelmez."- .
2 . Kapı, dolap vb. şeylerin, kanatları kapandığında kalan aralığı örtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan çıta.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

B E K L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilinmek, Binilmek,

7 Harfli Kelimeler

Benimki, Bilinme, Binilme, İbnelik, İnilmek,

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Bilmek, Binlik, Binmek, İkilem, İlinek, İnilme, İnmeli, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Benli, Bilek, Bilim, Bilme, Binek, Binme, Ekili, Emlik, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İnmek, Kilim, Kinli, Liken, Mebni, Melik, Minik, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bini, Ekim, Ekin, Ekli, Elik, Elim, Emik, Emin, Enik, Enli, İbik, İbne, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İnme, Kile, Kimi, Lime, Link, Meni, Mine, Mini, Mink, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.