BİNİŞİK (TDK)

Dam kiremiti gibi birbiri üzerine binişen.

Binişik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı B sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNİ Nedir?


1 . Binme işi: "Bu hayvan biniye gelmez."- .
2 . Kapı, dolap vb. şeylerin, kanatları kapandığında kalan aralığı örtebilmek için bu kanatların kenarına çakılan çıta.

BİNİŞ Nedir?


1 . Binme işi: ": "Bütün kabahat vapura biletsiz olarak binişimde ise bunun sebebini herkes çoktan öğrenmiş olmak lazım gelir."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Üniversite öğretim üyelerinin giydikleri cübbe.
3 . tarih Yüksek aşamalı bilginlerin ve yeniçeri subaylarının giydikleri cübbe.
4 . eskimiş Atlı alay.
5 . eskimiş Atlı alayda giyilen giysi.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KİREMİT Nedir?

Çatıları örtmekte kullanılan, yan yana dizilerek suyu aşağıya geçirmeden dışarı akıtacak biçimde yapılmış, kızıl toprağın renginde, pişmiş balçık levha: "En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir."- F. R. Atay.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

B K N İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bikini,

5 Harfli Kelimeler

Biniş, Kiniş, Şinik,

4 Harfli Kelimeler

Bini, Bişi, İbik, İbiş, İnik, İniş, Kişi,

3 Harfli Kelimeler

Bin, İki, İni, Kin, Niş, Şii,

2 Harfli Kelimeler

İn, İş, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.