BİNDİRİLMEK (TDK)

Bindirme işi yapılmak.

Bindirilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİNDİRME Nedir?


1 . Bindirmek işi.
2 . Birbiri üzerine gelerek eklenen levha, kiremit, ahşap parçalarının durumu.
3 . askerlik Çıkarma harekâtına katılacak birliklerin, çıkarma yerine gitmek için kendilerine ayrılan deniz araçlarına binmeleri.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

B D E K L M N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bindirilmek,

10 Harfli Kelimeler

Bilinmedik, Bindirilme, İndirilmek,

9 Harfli Kelimeler

Bildirmek, Bindirmek, İndirilme,

8 Harfli Kelimeler

Bildirim, Bildirme, Bilindik, Bilinmek, Bindirim, Bindirme, Binilmek, Derinlik, Dilinmek, Dirilmek, Dirimlik, İndirmek,

7 Harfli Kelimeler

Bedirik, Benimki, Bildiri, Bilinme, Binilme, Birikim, Birikme, Deminki, Demirli, Dikenli, Dikilme, Dilinim, Dilinme, Direkli, Direnim, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emirlik, Erinlik, İbnelik, İndirim, İndirme, İnilmek, İrkilme, Kibirli, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Bendir, Benlik, Beriki, Bikini, Bildik, Bilmek, Binlik, Binmek, Birden, Birlik, Demiri, Demlik, Derili, Dikili, Dikine, Dikmen, Dilber, Dilmek, Dineri, Dinmek, Dirlik, Edimli, Edinim, İbikli, İkilem, İkindi, İlinek, İnilme, İnmeli, İrilik, İrinli, Kendir, Kirmen, Likide, Mendil, Minber, Minder, Mineli, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Bedir, Bekri, Belik, Belki, Benli, Beril, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Bindi, Binek, Biner, Binme, Birim, Birli, Debil, Delik, Demin, Demir, Demli, Denim, Denli, Derbi, Derik, Derin, Dibek, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Bini, Biri, Brik, Debi, Deli, Delk, Deni, Denk, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Elik, Elim, Emik, Emin, Emir, Enik, Enir, Enli, Erik, Eril, Erim, Erin, İbik,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, En, Er, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.