BİNAEN (TDK)


1 . Dayanarak.
2 . eskimiş -den dolayı, -den ötürü, -diği için.

Binaen kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı B sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAY Nedir?

Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar: "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı."- H. Taner.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ÖTÜRÜ Nedir?

Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi: "Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk."- S. F. Abasıyanık.

A B E N N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Binaen,

4 Harfli Kelimeler

Anne, Bani, Bina, İane, İbne, İnan, Nane, Nebi, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ani, Ban, Ben, Bin, Nan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Be, En, İn, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.