BİLLURLAŞTIRMAK (TDK)

Billur durumuna getirmek: "Sarışın bir kız güneşi, maviyi billurlaştırıyor, bulutları pamuk yığınlarına çeviriyordu."- T. Buğra.

Billurlaştırmak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

ÇEVİRİ Nedir?


1 . Bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercüme.
2 . Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

YIĞIN Nedir?


1 . Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe: "Pencereden süzülen ılık bahar güneşi masayı dolduran kâğıt yığınları üstünde ağır ağır ilerliyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.

YIĞINLA Nedir?

Çok, pek çok: "Avrupa'dan yığınla kitap getirmiştim."- R. N. Güntekin.

A A B I K L L L M R R T U İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Billurlaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Billurlaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Billurlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Billurlaşma, Bulaştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Bulaşılmak, Bulaştırma, Kurtarılma, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Bulaşılma, Kurtlaşma, Kuşatılma, Ulaşılmak, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Baktırma, Baltalık, Barışmak, Başatlık, Batırmak, Birtakım, Bulaşmak, Bulatmak, Kartallı, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kullaşma, Kurtarım, Kurtarış, Kurtarma, Lakrimal, Lambalık, Maltalık, Maşatlık, Matruşka, Mukallit, Şırlamak, Şutlamak, Taşırmak, Turbalık, Turlamak, Tuşlamak, Ulaşılma, Urlaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Abartış, Ablalık, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Arıtmak, Artırma, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Bakalit, Bakılma, Bakışma, Baklalı, Balalık, Balkıma, Baltalı, Barışma, Barikat, Başaklı, Başaltı, Başarım, Başkurt, Bataklı, Batırma, Bırakma, Bikarar, Biralık, Bulamak, Bulaşık, Bulaşma, Bulatma, Burtlak,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Abluka, Akışma, Akıtma, Alaşım, Albatr, Alışma, Alkali, Altlık, Altmış, Amalık, Amiral, Araklı, Aralık, Araşit, Aratış, Arılar, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Aşikar, Atalık, Atbaşı, Atılma, Atışma, Balkar, Balkır, Ballık, Baltık, Barlam, Başarı, Başlık, Başmak, Başmal, Batmak, Billur, Bulama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Abalı, Ablak, Abraş, Abuli, Akait, Akbaş, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Alkil, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Ambar, Arabi, Arami, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşari, Aşlık, Aşmak, Atari, Atmak, Atmık, Bakam, Bakım, Bakır, Bakış, Bakir, Bakla,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Abli, Abra, Abuk, Akar, Akıl, Akım, Akış, Akil, Akim, Akit, Aklı, Akli, Akma, Akur, Akut, Alık, Alım, Alış, Alil, Alim, Allı, Alma, Altı, Amal, Amil, Amir, Amit, Amut, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Abu, Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ama, Ara, Arı, Ari, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ati, Aut, Bak, Bal, Bar, Baş, Bat, Bir, Bit, Bul, But, Ira, Irk, İka, İla, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kar,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Bu, İl, İm, İş, İt, Ki, La, Mi, Ra, Şu, Ta, Ti, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.