BİLLURİYE (TDK)


1 . Billurdan yapılmış.
2 . Billurla ilgili.
3 . isim Genellikle billurdan yapılmış eşya satan dükkân.

Billuriye kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi E . Başı B sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

B E L L R U Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Billuriye,

7 Harfli Kelimeler

Belirli, Billuri, Bilyeli,

6 Harfli Kelimeler

Billur, Biyeli, Ebruli,

5 Harfli Kelimeler

Belli, Beril, Bilir, Bilye, Birey, Birli, Biyel, İleri, Leyli, Libre, Ruble, Yelli, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Bile, Bili, Biri, Biye, Ebru, Elli, Eril, İbre, İlle,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bey, Bir, Bre, Bul, İle, İri, İye, İyi, Leb, Ley, Lir, Rey, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, El, Er, Ey, İl, Le, Re, Ur, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.