BİLİSİZLİK (TDK)

Bilgisizlik.

Bilisizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

BİLGİSİZLİK Nedir?

Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet: "Bilgisizlikle mücadele sonunda kuvvetli nesiller göreceğimiz gün gibi aşikârdır."- S. F. Abasıyanık.

B K L L S Z İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Bilisizlik,

7 Harfli Kelimeler

Bilisiz, İliksiz, Kilisli, Sililik,

6 Harfli Kelimeler

İbikli, İbiksi, İkizli, İlikli, İliksi, İsilik,

5 Harfli Kelimeler

İblis, İkili, Kilis, Kiliz, Killi, Kilsi, Silik, Silki, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Bili, İbik, İbis, İkiz, İlik, İsli, Kils, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Biz, İki, İlk, Kil, Sik, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İs, İz, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.