BİLİRKİŞİLİK (TDK)

Bilirkişinin yaptığı iş.

Bilirkişilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi K , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

BİLİRKİŞİ Nedir?


1 . Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper.
2 . hukuk Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, ehlivukuf.

B K K L L R İ İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bilirkişilik,

10 Harfli Kelimeler

Kibirlilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilirkişi, Kişilikli,

8 Harfli Kelimeler

İlişikli, İlişkili, Kirişlik, Kirlilik,

7 Harfli Kelimeler

Birikiş, İrkiliş, İşkilli, Kibirli, Kirişli, Kişilik,

6 Harfli Kelimeler

Birlik, İbikli, İkilik, İlikli, İlişik, İlişki, İrilik, Şiilik, Şiirli,

5 Harfli Kelimeler

Bikir, Bilir, Biliş, Birli, İbrik, İkili, İşkil, İşlik, Kibir, Killi, Kiril, Kiriş, Kirli, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Biri, Bişi, Brik, İbik, İbiş, İlik, İşli, Kişi, Klik, Şiir, Şirk,

3 Harfli Kelimeler

Bir, İki, İlk, İri, Kik, Kil, Kir, Lir, Şii,

2 Harfli Kelimeler

İl, İş, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.