BİLİNMEZLİK (TDK)

Bilinmez olma durumu: "Kendi içinin bilinmezliklerindeki ışınların yol göstermesi dilekleriyle fal kapatıyorsun."- C. Uçuk.

Bilinmezlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİNMEZ Nedir?

Bilinmeyen.

BİLİNMEZLİK Nedir?

Bilinmez olma durumu: "Kendi içinin bilinmezliklerindeki ışınların yol göstermesi dilekleriyle fal kapatıyorsun."- C. Uçuk.

DİLEK Nedir?

Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

UÇUK Nedir?


1 . Uçmuş, soluk: "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur."- R. H. Karay.
2 . Açık (renk): "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık..."- P. Safa.
3 . Hafif, belirsiz: "Ruhsar Hanım uçuk bir gülümsemeyle kapıya süzüldü gitti, birkaç saat içinde birkaç yıl daha yaşlanıvermiş kadıncağız."- A. İlhan.
4 . Deli dolu.

B E K L L M N Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bilinmezlik,

9 Harfli Kelimeler

Bilezikli, Bilmezlik,

8 Harfli Kelimeler

Bilinmek, Bilinmez, Binilmek, İkilemli, Nemlilik, Zeminlik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Benimki, Benizli, Bilezik, Bilinme, Binilme, Bizimki, Emzikli, Enlilik, İbnelik, İlmikli, İnilmek, İzbelik, İzlenim, Nikelli, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Benlik, Bikini, Bilmek, Binlik, Binmek, İbikli, İkilem, İkizli, İlikli, İlinek, İnilme, İnmeli, İzinli, Kinizm, Menzil, Mineli, Zembil,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Belli, Beniz, Benli, Bezik, Bilek, Bilim, Bilme, Binek, Binme, Ekili, Ellik, Emlik, Emzik, Enzim, İkili, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İnmek, İzlek, İzlem, İznik, Kelli, Kilim, Kiliz, Killi, Kinli, Liken, Mebiz, Mebni, Melik, Milel, Milli,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bezm, Bile, Bili, Bini, Ekim, Ekin, Ekli, Elik, Elim, Elli, Emik, Emin, Enik, Enli, Ezik, İbik, İbne, İken, İkiz, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İnek, İnik, İnme, İzbe, İzin, Kile, Kimi, Lime, Link, Meni, Mine, Mini, Mink, Nebi, Zeki,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bez, Bin, Biz, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.