BİLİNMEK (TDK)

Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek: "Bir haftadır civarda dolaştığı biliniyor, yakalanamıyordu."- S. F. Abasıyanık.

Bilinmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞILMA Nedir?

Anlaşılmak işi.

ANLAŞILMAK Nedir?


1 . Anlama işine konu olmak.
2 . Belli olmak, ortaya çıkmak: "... çıkarılan haberlerin aslı olmadığı anlaşılmıştı."- F. F. Tülbentçi.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLME Nedir?


1 . Bilmek işi.
2 . felsefe Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.
3 . felsefe Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

CİVAR Nedir?


1 . Yöre (I): "Büsbütün aşka geldi. O civar halkınca pek sevilen bir başka şarkıya geçti."- H. Taner.
2 . Dolay.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

HAFTA Nedir?

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ÖĞRENİLME Nedir?

Öğrenilmek işi.

ÖĞRENİLMEK Nedir?

Öğrenme işi yapılmak.

YAKA Nedir?


1 . Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü: "Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası.
3 . Kıyı, kenar, taraf: "Sokağın karşı yakasına geçtiler."- M. Ş. Esendal.
4 . Eğik yerey.
5 . Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha.
6 . Semt: "Hele bir işimizi bitirip karşı yakaya geçelim de onu sonra düşünürüz."- A. Gündüz.
7 . denizcilik Sahil.
8 . denizcilik Yelkenlerin kenar ve köşeleri.

B E K L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilinmek, Binilmek,

7 Harfli Kelimeler

Benimki, Bilinme, Binilme, İbnelik, İnilmek,

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Bilmek, Binlik, Binmek, İkilem, İlinek, İnilme, İnmeli, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Benli, Bilek, Bilim, Bilme, Binek, Binme, Ekili, Emlik, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İnmek, Kilim, Kinli, Liken, Mebni, Melik, Minik, Nemli, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bini, Ekim, Ekin, Ekli, Elik, Elim, Emik, Emin, Enik, Enli, İbik, İbne, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İnme, Kile, Kimi, Lime, Link, Meni, Mine, Mini, Mink, Nebi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.