BİLİNÇSİZLİK (TDK)


1 . Bilinçsiz olma durumu, şuursuzluk.
2 . ruh bilimi Nesne, olay ve işlere karşı uyanık bulunmama durumu, şuursuzluk.

Bilinçsizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİLİNÇSİZ Nedir?


1 . Bilinci olmayan.
2 . ruh bilimi Kendi etkinliğini eleştirmeli bir biçimde sezmeyen, şuursuz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

ŞUUR Nedir?

Bilinç: "Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki millî şuur eksikliğinden gelmesin?"- O. S. Orhon.

ŞUURSUZ Nedir?

Bilinçsiz: "Bir darağacı önünde gibi şuursuz, dilsiz, külçe hâlindeyim."- R. H. Karay.

ŞUURSUZLUK Nedir?

Bilinçsizlik: "Avrupa'da üslup şuursuzluğu denilen bir devir 1870 senesine kadar sürdü."- Y. K. Beyatlı.

UYANIK Nedir?


1 . Uyumamış, bidar: "Uyuyor mu uyanık mı kestiremiyor, uykuyla uyanıklığın sınırlarını bulamıyordu."- A. İlhan.
2 . Uykudan uyanmış.
3 . mecaz Açıkgöz, kurnaz, cingöz: "Ayrıca son derece zeki ve uyanık bir genç kız vardı."- H. Taner.
4 . mecaz Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.
5 . mecaz Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili: "Zeki ve uyanık kişilerle dostluk kadar iyi bir şey olamaz."- S. Birsel.

B K L L N S Z Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bilinçsizlik,

10 Harfli Kelimeler

Bilisizlik, İblisçilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilinçsiz,

8 Harfli Kelimeler

Bilinçli,

7 Harfli Kelimeler

Bilisiz, Çinisiz, Çizikli, İçkisiz, İçlilik, İliksiz, Kilisli, Sililik, Sizinki,

6 Harfli Kelimeler

Bikini, Bilinç, Binlik, Çilsiz, Çinili, Çiskin, Çizili, İbikli, İbiksi, İçkili, İkizli, İlikçi, İlikli, İliksi, İsilik, İzinli, Kinsiz, Sinlik,

5 Harfli Kelimeler

Biçki, Çilli, Çinli, Çizik, İblis, İçkin, İçlik, İçsiz, İkili, İlkin, İznik, Kilis, Kiliz, Killi, Kilsi, Kinli, Silik, Silki, Sinik, Zilli,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bini, Çini, Çizi, İbik, İbis, İçin, İçki, İçli, İkiz, İliç, İlik, İnik, İsli, İzin, Kils, Linç, Link, Sili, Sini,

3 Harfli Kelimeler

Bin, Biz, Çil, Çis, İki, İlk, İnç, İni, Kil, Kin, Sik, Sin, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İn, İs, İz, Ki, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.