BİLİNÇLENDİRMEK (TDK)

Bilinçli duruma getirmek.

Bilinçlendirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİNÇLİ Nedir?


1 . Bilinci olan.
2 . Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu: "Böylece dizi, bir bilinçli giriş, bir bilinçli sonuç ile çerçevelenince elbette daha iyi anlaşılmış olur."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

B D E E K L L M N N R Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirmek,

14 Harfli Kelimeler

Bilinçlendirme,

12 Harfli Kelimeler

Bilinçlenmek, Dirilebilmek,

11 Harfli Kelimeler

Bildirilmek, Bilinçlenme, Bindirilmek, Dikilebilme, Dinlenilmek, Dinlenmelik, Dirençlilik, Dirilebilme, Edirnelilik, İçindekiler, İçlendirmek,

10 Harfli Kelimeler

Belirlenim, Bildirilme, Bilinmedik, Bindirilme, Derinlikli, Dilebilmek, Dinçlenmek, Dinebilmek, Dinlenilme, Direnilmek, Erdemlilik, İçlendirme, İndirilmek, İrinlenmek, Kibirlenme,

9 Harfli Kelimeler

Bildirmek, Bindirmek, Birlenmek, Çekinilme, Çeldirmek, Çelebilik, Çillenmek, Dikebilme, Dilberlik, Dilebilme, Dillenmek, Dinçlenme, Dinebilme, Dinlenmek, Direnilme, Edinilmek, İçirilmek, İliklenme, İndirilme, İrinlenme, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Belirmek, Benlikçi, Berkinme, Biçilmek, Bildirim, Bildirme, Bilenmek, Bilinçli, Bilindik, Bilinmek, Bindirim, Bindirme, Binilmek, Birlemek, Birlenme, Çeldirme, Çemberli, Çillenme, Çimenlik, Debillik, Delinmek, Delirmek, Denilmek, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Dernekçi, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Dirençli, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Edinilme, Edirneli,

7 Harfli Kelimeler

Bedelli, Bedirik, Bekilli, Bekinme, Belemir, Belirli, Belirme, Belkili, Benekli, Benimki, Berkime, Biçenek, Biçilme, Biçimli, Bildiri, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilinen, Bilinme, Binilme, Birikim, Birikme, Birleme, Blender, Çekberi, Çekilme, Çekimli, Çekinme, Çekmeli, Çelikli, Çelimli, Çemenli, Çenekli, Çilekli, Çilemek, Çilimli, Çimenli, Delikli, Delilik,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Bellek, Bellem, Bellik, Benden, Bendir, Benlik, Berdel, Bereli, Beriki, Biçmek, Bikini, Bildik, Bileme, Bilinç, Bilmek, Binlik, Binmek, Birden, Birlik, Çelebi, Çelenk, Çelmek, Çelmik, Çember, Çemrek, Çeneli, Çermik, Çileli, Çileme, Çimdik, Çinili, Çirkin, Delmek, Demiri, Demlik, Denkçi, Denmek, Dereli, Derili,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedii, Bedik, Bedir, Bekçi, Bekri, Belde, Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Bende, Benek, Benli, Beril, Biçem, Biçim, Biçki, Biçme, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Bindi, Binek, Biner, Binme, Birim, Birli, Çedik, Çekel, Çekem, Çeker, Çekim, Çekme, Çelek, Çelen,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Bini, Biri, Briç, Brik, Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Debi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Derç, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dinç, Dine, Dini, Dink, Diri, Dreç, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Çek, Çil, Çim, Çir, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ebe, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lim, Lir, Meç,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, De, Ek, El, Em, En, Er, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.