BİLİMSİZ (TDK)

Bilime, bilim yöntemlerine uygun olmayan: "Bilimsiz bir yöntem."- .

Bilimsiz kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

B L M S Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilimsiz,

7 Harfli Kelimeler

Bilisiz,

6 Harfli Kelimeler

Bismil, İsimli, Milsiz,

5 Harfli Kelimeler

Bilim, İblis, İslim, Milis, Misil,

4 Harfli Kelimeler

Bili, İbis, İlim, İsim, İsli, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Biz, Lim, Mil, Mis, Sim, Siz, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, İs, İz, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.