BİLİMKURGU (TDK)

Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman, vb.

Bilimkurgu kelimesi baş harfi B son harfi U olan bir kelime. Başında B sonunda U olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi U . Başı B sonu U olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

GÜCÜN Nedir?


1 . Dara dar.
2 . Güçlükle, ancak, zorla.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ROMAN Nedir?


1 . İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür: "Hikâyem tıpkı hayalî, hissî bir roman kadar gariptir diye başladı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu türde yazılmış eser.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

B G K L M R U U İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Birlik, Bulgur, Murgul, Rumluk,

5 Harfli Kelimeler

Bikir, Bilgi, Bilim, Bilir, Birim, Birli, Bulgu, Burgu, Buruk, Girim, İbrik, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, İrmik, Kibir, Kilim, Kiril, Kirli, Kubur, Kumlu, Kumru, Kumul, Kurgu, Kurul, Kurum, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Biri, Blum, Brik, Buru, Gibi, Gril, Gurk, Guru, İbik, İglu, İlgi, İlik, İlim, Kimi, Kulu, Kuru, Rumi, Ulum, Umur, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Bir, Bul, Gri, İki, İlk, İri, Kil, Kim, Kir, Kul, Kum, Kur, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir, Rum, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Bu, İl, İm, Ki, Mi, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.