BİLGİSAYARLI (TDK)

Bilgisayarı olan, bilgisayarla iş gören.

Bilgisayarlı kelimesi baş harfi B son harfi I olan bir kelime. Başında B sonunda I olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R , onbirinci harfi L , onikinci harfi I . Başı B sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSAYAR Nedir?

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A B G I L L R S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bilgisayarlı,

10 Harfli Kelimeler

Bilgisayar,

8 Harfli Kelimeler

Sigaralı, Yargısal,

7 Harfli Kelimeler

Balsıra, Libyalı, Sabırla, Saraylı,

6 Harfli Kelimeler

Alaylı, Alaysı, Argali, Asgari, Asyalı, Ayarlı, Balayı, Basari, Basıla, Baysal, Gabari, Gabyar, Galiba, Gıyabi, İlarya, Riyala, Saralı, Sayrıl, Sigala, Sigara, Yaralı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Albay, Arabi, Ariya, Asabi, Aygır, Aysar, Balar, Ballı, Balya, Basar, Basil, Basya, Bayır, Bayrı, Bilar, Bilgi, Bilir, Birli, Gabya, Garbi, Gasil, Gayrı, Gayri, Gırla, Giray, Giysi, Ilgar, İblis, İlbay, İrsal, Lagar, Libas, Ragbi, Ralli, Riyal, Sabır, Sagar, Salgı, Sallı,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abla, Abli, Abra, Alay, Algı, Alil, Allı, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asil, Asla, Asli, Asri, Asya, Ayal, Ayar, Ayla, Aylı, Ayrı, Bala, Bara, Barı, Bari, Bası, Bayi, Biga, Bili, Bira, Biri, Gabi, Gala, Gali, Gayr, Gibi,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ala, Alg, Ali, Ara, Arı, Ari, Asa, Ası, Asi, Aya, Ayı, Bal, Bar, Bas, Bay, Bir, Gar, Gır, Gri, Ira, İla, İri, İrs, İsa, İyi, Lal, Lig, Lir, Rab, Ray, Sal, Say, Sır, Yal, Yar, Yas, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Ar, As, Ay, İl, İs, La, Ra, Si, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.