BİLGİSAYARCILIK (TDK)

Bilgisayar ticareti veya uzmanlığı.

Bilgisayarcılık kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R , onbirinci harfi C , onikinci harfi I , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİSAYAR Nedir?

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

TİCARET Nedir?


1 - Türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
2 - Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.
3 - Bu etkinlikle ilgili bilim.
4 - Alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kâr.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A B C G I I K L L R S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Bilgisayarcılık,

12 Harfli Kelimeler

Bilgisayarcı, Bilgisayarlı,

10 Harfli Kelimeler

Bilgisayar, Gayrikabil, Kiralayıcı,

9 Harfli Kelimeler

Ablacılık, Alaycılık, Asyalılık, Ayrıcalık, Baysallık, Biracılık, Sarıbalık, Sarıcalık, Sayacılık, Sicilyalı, Sigaralık,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Akıllıca, Albaylık, Alkarısı, Aracılık, Aralıklı, Asabilik, Ayrıcalı, Aysarlık, Balcılık, Barcılık, Bayraklı, Bayrılık, Cırlayık, Kılgısal, Sabıkalı, Salcılık, Sayrılık, Sıracalı, Sigaracı, Sigaralı, Yargısal, Yıllarca,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Acarlık, Akılsal, Alırlık, Arayıcı, Arlılık, Asarcık, Asırlık, Asillik, Asrilik, Aylıklı, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Bacaklı, Bacılık, Bakırcı, Bakırlı, Bakırsı, Baklalı, Balalık, Balıklı, Balsıra, Basaklı, Baskıcı, Baskılı, Bayilik, Bilakis, Biralık, Gabilik, Gabyacı, Galaksi, Ilgarcı, Kalaycı, Kalaylı, Kalaysı, Kasırga, Kaygılı, Kibarca, Libyalı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıklı, Acılık, Acırak, Acırga, Akılcı, Akıllı, Alaycı, Alaylı, Alaysı, Alkali, Araklı, Aralık, Argali, Arıcak, Arılık, Arkalı, Asgari, Asıllı, Asilik, Askıcı, Askılı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Ayarcı, Ayarlı, Ayılık, Aykırı, Ayrıca, Ayrılı, Bakıcı, Balayı, Balkar, Balkır, Ballık, Basari, Basıcı, Basıla, Basılı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acılı, Akıcı, Albay, Alıcı, Alkil, Allık, Arabi, Aracı, Arıcı, Ariya, Asabi, Asılı, Asklı, Aslık, Aygır, Ayıcı, Aylak, Aylık, Ayrık, Aysar, Bacak, Bakır, Bakir, Bakla, Balar, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Balya, Barak, Barcı, Barka, Basak, Basar, Basık, Basil,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abla, Abli, Abra, Acar, Acil, Akar, Akıl, Akil, Akis, Aklı, Akli, Aksi, Alay, Algı, Alık, Alil, Allı, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Asil, Askı, Asla, Asli, Asri, Asya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Alg, Ali, Ara, Arı, Ari, Ark, Asa, Ası, Asi, Ask, Aya, Ayı, Bak, Bal, Bar, Bas, Bay, Bir, Car, Cık, Cıs, Gak, Gar, Gık, Gır, Gri, Ira, Irk, Isı, İka, İki, İla, İlk,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, As, Ay, İl, İs, Ki, La, Ra, Si, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.