BİLGİLENMEK (TDK)

Bilgi sahibi olmak, öğrenmek: "O izahat veriyor, biz bilgileniyoruz."- H. F. Ozansoy.

Bilgilenmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

İZAHAT Nedir?

Açıklamalar.

OZAN Nedir?


1 . Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, saz şairi, âşık: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon.
2 . Şiir yazan kimse, şair: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.

ÖĞRENME Nedir?

Öğrenmek işi: "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖĞRENMEK Nedir?


1 . Bilgi edinmek: "Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım."- B. Felek.
2 . Bellemek.
3 . (nsz) Yetenek, beceri kazanmak: "Her şeye dikkatli baktığı için öğrenmişti."- R. H. Karay.
4 . Haber almak: "Hüseyin, ayrılma kararını öğrenince tabancayı göğsüne dayamış, ateş etmiş."- M. Ş. Esendal.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

B E E G K L L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bilgilenmek,

10 Harfli Kelimeler

Bilgilenme, İlgilenmek,

9 Harfli Kelimeler

Belginlik, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme,

8 Harfli Kelimeler

Belgelik, Bengilik, Bilenmek, Bilgelik, Bilinmek, Binilmek, Gelinlik, Gelinmek, Genellik, İkilenme, İlgileme, İlikleme, Nemlilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Bekinme, Belgeli, Belgili, Belkili, Benekli, Benimki, Bilemek, Bilenme, Bilinme, Binilme, Eklemli, Elimine, Engelli, Enlilik, Gebelik, Gelinme, Gemilik, İbnelik, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, Killeme, Nikelli,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Bellek, Bellem, Bellik, Benlik, Bileme, Bilgin, Bilmek, Binlik, Binmek, Ebelik, Ekilme, Elemli, Emekli, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Gineli, İkilem, İlenme, İlinek, İmgeli, İnilme, İnleme, İnmeli, Kelime, Kengel, Lekeli, Melike, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belge, Belgi, Belik, Belki, Belli, Benek, Bengi, Benli, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilim, Bilme, Binek, Bingi, Binme, Ebeli, Ekili, Eklem, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Engel, Enlem, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İnmek,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bini, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Gebe, Gele, Gemi, Gene, Gibi, Gine, İbik, İbne, İken, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmge, İnek, İnik, İnme,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bin, Ebe, Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Leb, Lig, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.