BİLGİLENDİRMEK (TDK)

Bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak, haberdar etmek.

Bilgilendirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HABERDAR Nedir?

Haberli, bilgili: "Olup bitenden haberdardır."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

B D E E G K L L M N R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Bilgilendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Bilgilendirme, İlgilendirmek,

12 Harfli Kelimeler

Dirilebilmek, İlgilendirme,

11 Harfli Kelimeler

Belirginlik, Bildirilmek, Bilgilenmek, Bindirilmek, Dikilebilme, Dirilebilme, Edirnelilik,

10 Harfli Kelimeler

Belirlenim, Bildirilme, Bilgilenme, Bilinmedik, Bindirilme, Dengelilik, Derinlikli, Dilebilmek, Dinebilmek, Direnilmek, Edilgenlik, Edilginlik, Erdemlilik, Gibilerden, Giderilmek, İlgilenmek, İndirgemek, İndirilmek, Kedigiller, Kibirlenme,

9 Harfli Kelimeler

Belginlik, Bildirmek, Bilginlik, Bindirmek, Birlenmek, Dikebilme, Dilberlik, Dilebilme, Dillenmek, Dinebilme, Direnilme, Edinilmek, Gerdellik, Gerilimli, Giderilme, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İndirgeme, İndirilme, Kilermeni, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Belgelik, Belirgin, Belirmek, Bengilik, Berkinme, Bildirge, Bildirim, Bildirme, Bilenmek, Bilgelik, Bilgilik, Bilindik, Bilinmek, Bindirim, Bindirme, Binilmek, Birlemek, Birlenme, Debillik, Delinmek, Delirmek, Dengelik, Denilmek, Denlilik, Derilmek, Derinlik, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dillenme, Dinelmek, Dingilli, Dinlemek, Direnmek, Dirilmek, Dirimlik, Edinilme, Edirneli, Erdenlik, Ergenlik,

7 Harfli Kelimeler

Bedelli, Bedirik, Begdili, Bekilli, Bekinme, Belemir, Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Belirme, Belkili, Benekli, Benimki, Berkime, Bildiri, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bilgili, Bilinme, Binilme, Birikim, Birikme, Birleme, Blender, Delikli, Delilik, Delinme, Delirme, Deminki, Demirli, Dengeli, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek,

6 Harfli Kelimeler

Beledi, Belgin, Bellek, Bellem, Bellik, Bendir, Benlik, Berdel, Bereli, Beriki, Bikini, Bildik, Bileme, Bilgin, Bilmek, Binlik, Binmek, Birden, Birlik, Delmek, Demiri, Demlik, Denmek, Dereli, Derili, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikgen, Dikili, Dikine, Dikmen, Dilber, Dileme, Dillek, Dilmek, Dineri, Dingil, Dinmek,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Bedii, Bedik, Bedir, Bekri, Belde, Belek, Belen, Belge, Belgi, Belik, Belki, Belli, Bende, Benek, Bengi, Benli, Beril, Bikir, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilim, Bilir, Bilme, Bindi, Binek, Biner, Bingi, Binme, Birim, Birli, Debil, Delgi, Delik, Delil, Delme, Demek, Demin,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Bini, Biri, Brik, Debi, Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Diri, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Ben, Bin, Bir, Bre, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ebe, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, İde, İki, İle, İlk, İni, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Leb, Lig, Lim, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, En, Er, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.