BİLGİİŞLEMCİLİK (TDK)

Bilgiişlemcinin işi, mesleği.

Bilgiişlemcilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi İ , onbeşinci harfi K . Başı B sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİİŞLEM Nedir?

Bilgisayarda veri üzerinde işlemlerin düzenli olarak yürütülmesi işi, bilgisayar uygulamaları, bilgisayarın çalıştırılmasıyla ilgili bilgi ve yöntemlerin tümü.

BİLGİİŞLEMCİ Nedir?


1 - Bilgiişlem alanında yetişmiş kimse.
2 - Bilgisayar verileri üzerinde işlemler yapan araç.

B C E G K L L L M İ İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Bilişimcilik, Gelişimcilik,

10 Harfli Kelimeler

Bilgicilik, Bilgileşim, Bilimcilik, İşlemcilik,

9 Harfli Kelimeler

Bilecikli, Bilicilik, Bilişimci, Bilmişlik, Gelişimci, Gemicilik, İlgililik, İlimcilik, İlişilmek, İmgecilik,

8 Harfli Kelimeler

Bellilik, Bilgelik, Bilgilik, Bilişmek, Emicilik, Gicişmek, İkilemli, İkileşim, İlişikli, İlişilme, İlişkili, Millilik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belgili, Belkili, Bilecik, Bileşik, Bileşim, Bilgici, Bilgili, Bilimci, Bilişim, Bilişme, Ellilik, Gelişim, Gemilik, Gicişme, İlişmek, İlmikli, İşkilli, İşlemci, Kilimci, Klişeci, Şekilci, Şekilli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beşlik, Bilici, Bilmek, Bilmiş, Ekşili, Gemici, Gemlik, İbikli, İkilem, İlgili, İlikli, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İlkeci, İmgeci, İmgeli, Şiilik, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Belik, Belki, Belli, Beşik, Beşli, Bicik, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilim, Biliş, Bilme, Bişek, Celil, Cemil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Emcik, Emici, Emlik, Eşlik, Geliş, İkici, İkili, İklim, İlkel, İlmek, İlmik, İmbik, İmlek, İmlik, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kelli, Kilim,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Bişi, Celi, Cemi, Ekim, Ekli, Ekşi, Elci, Elik, Elim, Elli, Emik, Emiş, Eşik, Eşli, Gemi, Gibi, Gişe, İbik, İbiş, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmge, İşli, Kile, Kimi, Kişi, Lice, Lime, Meşk, Şeci, Şike, Şile,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Cem, Cim, Elk, Gem, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Leb, Leş, Lig, Lim, Mil, Şeb, Şek, Şem, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, Eş, Ge, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.