BİLGİBİLİMSEL (TDK)

Bilgibilimle ilgili.

Bilgibilimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı B sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİBİLİM Nedir?

Bilginin kaynağını, özelliğini, yöntemini, sınırlarını araştıran felsefe dalı, bilgi kuramı, °epistemoloji.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B B E G L L L M S İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilimsel,

7 Harfli Kelimeler

Belgili, Bilgili,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Bismil, Gibisi, İlgili, İmgeli, İsimli, Liseli,

5 Harfli Kelimeler

Belgi, Belli, Bilge, Bilgi, Bilim, Bilme, İblis, İslim, Lemis, Milel, Milis, Milli, Milli, Misel, Misil, Sebil, Selim, Silgi, Sille, Silme, Simge,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bibi, Bile, Bili, Elim, Elli, Esim, Gemi, Gibi, İbis, İlgi, İlim, İlle, İlme, İmge, İsim, İsli, Lime, Lise, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Gem, İle, Leb, Lig, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, Es, Ge, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.