BİLGİÇLİK (TDK)

Bilgiç olma durumu: "Karısının buyurgan bilgiçliğine, yukardan ilgisine katlanabilmesi, artık son derece güç."- A. İlhan.

Bilgiçlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİÇ Nedir?


1 . Bilgili (kimse): "Bazı bilgiç hekimler dillerinin makarasını çözerler, tıptan anlamayan hastalarına tıbbi ıstılahlar kullanarak dert anlatırlar."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Bilgisiz olmasına rağmen bilgili görünmek isteyen, bilgili geçinen (kimse).

BUYURGAN Nedir?


1 . Sık sık buyruk veren, buyruk verir gibi konuşan: "Karısının buyurgan bilgiçliğine, yukardan ilgisine katlanabilmesi, artık son derece güç."- A. İlhan.
2 . mecaz Kesin hüküm bildiren: "Tümceyi sonlandıran buyurgan nokta yerine, sorulara açık, bitimsiz üç noktayı yeğlediklerini belirtmişti."- T. Uyar.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

B G K L L Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bilgiçlik,

8 Harfli Kelimeler

Bilgilik,

7 Harfli Kelimeler

Bilgili, İçlilik,

6 Harfli Kelimeler

Bilgiç, İbikli, İçkili, İlgili, İlikçi, İlikli,

5 Harfli Kelimeler

Biçki, Bilgi, Çilli, İçlik, İkili, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Gibi, İbik, İçki, İçli, İlgi, İliç, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Çil, İki, İlk, Kil, Lig,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, Ki,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.