BİLETÇİLİK (TDK)

Bilet satma işi: "Tramvay biletçiliği yapabilirdi, tramvay biletçiliği iyiydi, yaz kış kapalı yerdeydi."- M. Uyguner.

Biletçilik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı B sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLET Nedir?

Parayla alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, kamu yararına çalışan ulaşım araçlarına binme ya da bir talih oyununa katılma olanağını veren belge.

BİLETÇİ Nedir?

Bilet satan görevli: "Bilet kutusunu koltuğunun altına sıkıştırmış, elleri ceplerinde bir otobüs biletçisi geçti."- N. Cumalı.

KAPALI Nedir?


1 . Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı: "Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu"- N. Hikmet.
2 . Geçilmez durumda olan.
3 . Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
4 . Başı örtülü (kadın).
5 . Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
6 . Gizli, saklı: "Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir."- .
7 . Açık olmayan (giyecek): "Damalı bir eteklik, açık mavi, kapalı bir yün kazak giymişti."- N. Cumalı.
8 . Bulutlu, karanlık (hava): "Ankara'nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
9 . mecaz İçe dönük yaradılışta olan: "Kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç heyecana gelir insanlardır."- R. H. Karay.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

TRAMVAY Nedir?

Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı: "Sarı tenekeden bir tramvay arabası titreyerek, sarsılarak geçti."- M. Ş. Esendal.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

B E K L L T Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Biletçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çeltikli, İkitelli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Biletçi, Biletli, Çelikli, Çilekli, Elçilik, Elitlik, Eltilik, İçlilik, Kilitli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Betili, Çeltik, Çileli, Çitili, Etkili, İbikli, İçelli, İçkili, İletki, İlikçi, İlikli,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Belik, Belit, Belki, Belli, Betik, Biçki, Bilek, Bilet, Bitek, Bitik, Bitki, Bitli, Çelik, Çilek, Çilli, Ekili, Ellik, Etçik, Etçil, Etlik, İçlik, İkili, İleti, İlkel, İllet, İtlik, Kelli, Kilit, Killi, Kitle, Likit, Tekçi, Tekil, Tekli, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Bili, Çeki, Çile, Çiti, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elli, Elti, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İçel, İçit, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, İlle, İtçe, İtki, Keçi, Kile, Liet, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Çek, Çil, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Ket, Kil, Kit, Leb, Tek, Tel, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Et, İç, İl, İt, Ke, Ki, Le, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.