BİLDİRİLMEK (TDK)

Bildirme işine konu olmak, duyurulmak, haber verilmek: "Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu."- Atatürk.

Bildirilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLDİRİ Nedir?


1 . Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklerasyon, manifesto: "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık."- F. R. Atay.
2 . Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

BİLDİRME Nedir?

Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

BİRTAKIM Nedir?

Kimi, bazı: "Aklından son süratle birbirini tutmaz, birtakım düşünceler geçiyordu."- H. Taner.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYURU Nedir?

Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan, anons.

DUYURULMAK Nedir?


1 . Duyulmasını sağlamak.
2 . İlan edilmek.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

İCRA Nedir?


1 . Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.
2 . hukuk Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme: "Kirayı icra ile alabildim. İcra memuru."- .
3 . hukuk Adliyenin bu işle görevli dairesi.
4 . eskimiş Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

KONGRE Nedir?


1 . Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı: "Sonradan öğrendim ki bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Kurultay.
3 . Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir aradayken aldıkları ad.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MURAHHAS Nedir?

Delege: "Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu."- Atatürk.

TALEP Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.
2 . İstek: "... din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır."- Anayasa.

TEDBİR Nedir?


1 . Önlem.
2 . Hazırlık: "Amma ki töre değiştirmek çok tedbir ve çok düşünce ister."- T. Buğra.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

VERİLMEK Nedir?

Verme işine konu olmak: "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik."- F. R. Atay.

B D E K L L M R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bildirilmek,

10 Harfli Kelimeler

Bildirilme,

9 Harfli Kelimeler

Bildirmek, Dilberlik,

8 Harfli Kelimeler

Bildirim, Bildirme, Debillik, Dirilmek, Dirimlik, İkilemli, Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Bedirik, Bekilli, Belirli, Belkili, Bildiri, Birikim, Birikme, Delikli, Delilik, Demirli, Dikilme, Direkli, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Emirlik, Erillik, İlmikli, İrkilme, Kibirli, Kredili, Midilli, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Bellik, Beriki, Bildik, Bilmek, Birlik, Demiri, Demlik, Derili, Dikili, Dilber, Dillek, Dilmek, Dirlik, Edimli, İbikli, İkilem, İlikli, İrilik, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Bedir, Bekri, Belik, Belki, Belli, Beril, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Bilme, Birim, Birli, Debil, Delik, Delil, Demir, Demli, Derbi, Derik, Dibek, Dikel, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Ekili, Ellik, Emlik, Erkli, Erlik, İbrik, İkili,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Biri, Brik, Debi, Deli, Delk, Deri, Derk, Dimi, Diri, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Elik, Elim, Elli, Emik, Emir, Erik, Eril, Erim, İbik, İbre, İdil, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmdi, Kedi, Kile, Kimi, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Bir, Bre, Dek, Dem, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kir, Leb, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, Er, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.