BİLDİRİŞMEK (TDK)

Bir duyguyu, bir düşünceyi işaretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaşmak.

Bildirişmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAŞMA Nedir?


1 . Anlaşmak işi.
2 . Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon: "Kültür anlaşması."- .
3 . Sözleşme.

ANLAŞMAK Nedir?


1 . Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak: "Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir."- Anayasa.
2 . (-le) Sözleşmek, sözleşme imzalamak.

DİZGE Nedir?


1 . Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
2 . felsefe Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur."- M. C. Anday.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

İŞAR Nedir?

Yazı ile bildirme.

İŞARET Nedir?


1 - İm.
2 - Belirti, gösterge, °alamet.
3 - El, yüz hareketleriyle gösterme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

B D E K L M R İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Bildirişmek,

10 Harfli Kelimeler

Bildirişme, Şimdikiler,

9 Harfli Kelimeler

Bildirmek, Bireşimli, Birikişme,

8 Harfli Kelimeler

Bildirim, Bildiriş, Bildirme, Bilişmek, Birleşik, Birleşim, Dirilmek, Dirimlik, Ermişlik, İkileşim, Şimdilik,

7 Harfli Kelimeler

Bedirik, Beliriş, Bildiri, Bileşik, Bileşim, Bilişim, Bilişme, Bireşim, Birikim, Birikiş, Birikme, Deliriş, Demirli, Derişik, Dikeliş, Dikiliş, Dikilme, Dikişli, Direkli, Dirilik, Diriliş, Dirilme, Dirimli, Dişilik, Emirlik, İbrişim, İlişmek, İrkiliş, İrkilme, Kemiriş, Kibirli, Kirişli, Kişmiri, Kredili, Şimdiki,

6 Harfli Kelimeler

Beriki, Beşiri, Beşlik, Bildik, Bilmek, Bilmiş, Birlik, Demiri, Demlik, Derili, Dikili, Dilber, Dilmek, Dirlik, Dişlek, Dişlik, Edimli, Ekşili, Erişim, İbikli, İkilem, İkişer, İlişik, İlişim, İlişki, İlişme, İrilik, Likide, Şiilik, Şiirli, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Bedii, Bedik, Bedir, Bekri, Belik, Belki, Beril, Beşik, Beşli, Bikir, Bilek, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Birim, Birli, Bişek, Debil, Delik, Demir, Demli, Derbi, Derik, Deşik, Dibek, Dikel, Dikim, Dikiş, Dikme, Dilek, Dilim, Diliş, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Dişil, Dişli, Ekili,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beri, Berk, Bide, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Brik, Debi, Deli, Delk, Deri, Derk, Dimi, Diri, Dişi, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekşi, Elik, Elim, Emik, Emir, Emiş, Erik, Eril, Erim, Eriş, Eşik, Eşli, İbik, İbiş, İbre, İdil, İlik, İlim,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bel, Beş, Bir, Bre, Dek, Dem, Dik, Dil, Diş, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Leb, Leş, Lim, Lir, Mil, Mir, Şeb, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.