BİLAHARE (TDK)

Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları: "Bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu."- N. S. Örik.

Bilahare kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi E . Başı B sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLAHARE Nedir?

Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları: "Bu işin bilahare daha etraflı bir şekilde düşünülerek arz edilmesi icap ettiğini söyleyince başını eğerek sustu."- N. S. Örik.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

EĞER Nedir?

Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet: "O zaman inandığım gibi / Sahiden bir öbür dünya varsa eğer."- C. S. Tarancı.

ETRAFLI Nedir?


1 . Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı.
2 . zarf Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı bir biçimde.

İCAP Nedir?


1 . Gerek, gereklik, ister, lüzum: "Nezaket icabı bu cevaptan memnun görünmesi lazımdı."- R. N. Güntekin.
2 . mantık Olumlama.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

SONRADA Nedir?

ayrıca, üstelik.

SONRADAN Nedir?

Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda: "Mehmet o günkü budalalığının farkına ancak sonradan vardı."- H. Taner.

SONRALARI Nedir?

Sonraki zamanlarda: "Önce iyi idi, sonraları bozuldu."- .

ŞEKİL Nedir?


1 - Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim.
2 - Bir konuyu açıklamaya yarayan resim.
3 - Davranış biçimi, tutum, yol, °tarz.
4 - Bir kavramın, düşüncenin. olayın ya da eylemin değişik oluş biçimi.
5 - Toplumsal bir bütünün örgütleniş biçimi.
6 - Olma biçimi, durum, °hal.
7 - Kimi matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim.
8 - Anlatım biçimi.
9 - Biçim5.

A A B E H L R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bilahare,

7 Harfli Kelimeler

Haberli,

6 Harfli Kelimeler

Halebi, Harabe, Harabi, Hareli, Rahibe,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Arabi, Bahai, Bahar, Bahir, Bahri, Balar, Beril, Bilar, Erbaa, Haber, Haile, Harbe, Harbi, İbare, İhale, İhbar, İlahe, Libre, Rahle,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abli, Abra, Ahar, Ahir, Aile, Bala, Bale, Bara, Bari, Bela, Beli, Beri, Bile, Bira, Ehil, Eril, Hail, Hala, Hale, Hali, Hara, Hare, Heba, Hela, Hibe, Hile, İare, İbra, İbre, İlah, Lira, Reha,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Aha, Ahi, Ala, Ali, Ara, Ari, Bal, Bar, Bel, Bir, Bre, Ela, Hab, Hal, Har, Her, İla, İle, Leb, Leh, Lir, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Al, Ar, Be, Eh, El, Er, Ha, He, İl, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.