BİKES (TDK)


1 . Kimsesiz.
2 . zarf, eskimiş Kimsesiz bir biçimde: "Memleket öksüz, bikes ve sahipsiz kalakalmıştır."- S. Ayverdi.

Bikes kelimesi baş harfi B son harfi S olan bir kelime. Başında B sonunda S olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi S . Başı B sonu S olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİKES Nedir?


1 . Kimsesiz.
2 . zarf, eskimiş Kimsesiz bir biçimde: "Memleket öksüz, bikes ve sahipsiz kalakalmıştır."- S. Ayverdi.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALAK Nedir?


1 . Burun, burun ucu.
2 . Gelin tacı.
3 . Tezek yığını.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİMSESİZ Nedir?


1 . Annesi babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse), sahipsiz: "Ocağın kimsesiz çocukları okuttuğunu da biliyordum."- F. R. Atay.
2 . Boş, ıssız, içinde kimse bulunmayan: "Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında / Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum."- N. F. Kısakürek.
3 . zarf Kimsesi olmadan.

ÖKSÜ Nedir?

Yarı yanmış odun.

ÖKSÜZ Nedir?


1 . Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk): "Nihayet iki saat uzakta bir köyde öksüz bir kız bulundu."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Kimsesiz: "Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 2
3 saattir açım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SAHİPSİZ Nedir?


1 . Kimsenin malı olmayan, iyesiz: "Bu evin saadetinden, diğer mesut aile ocaklarına sahipsiz, manevi bir selam götürüyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Koruyucusu, gözeteni bulunmayan.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

B E K S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bikes,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Eksi, Esik, Eski, Seki,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Kes, Sek, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, Es, İs, Ke, Ki, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.