BİÇTİRMEK (TDK)

Biçme işini yaptırmak.

Biçtirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇME Nedir?


1 . Biçmek işi.
2 . Yontulmuş yapı taşı.
3 . matematik Prizma.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

B E K M R T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Biçtirmek,

8 Harfli Kelimeler

Biçtirme, Bitirmek, Briketçi, İçirtmek,

7 Harfli Kelimeler

Birikme, Bitirme, Çektiri, İçirmek, İçirtme, Kiremit,

6 Harfli Kelimeler

Beriki, Bertik, Biçmek, Bitmek, Briket, Çermik, Çitmek, Çitmik, İçerik, İçirme, Kibrit, Metrik, Ritmik, Tebrik, Tekbir, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Bekri, Betik, Betim, Biçem, Biçim, Biçki, Biçme, Bikir, Birim, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitme, Çekim, Çimek, Çitme, Etçik, İbret, İbrik, İçeri, İçmek, İçrek, İmbik, İrite, İrkme, İrmik, İtmek, Kebir, Kerim, Kerti, Kibir, Kireç, Meriç, Ritim, Tekçi, Tekir, Terbi, Terim,

4 Harfli Kelimeler

Beri, Berk, Beti, Biri, Briç, Brik, Brit, Çeki, Çeri, Çiti, Ekim, Ekti, Emik, Emir, Erik, Erim, Etçi, Etik, Etki, İbik, İbre, İçim, İçit, İçki, İçme, İçre, İtçe, İtki, İtme, Keçi, Kimi, Krem, Meri, Mert, Remi, Terk, Tike, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bet, Bir, Bit, Bre, Çek, Çim, Çir, Çit, Erk, Eti, İki, İri, İti, Kem, Ker, Ket, Kim, Kir, Kit, Meç, Met, Mir, Mit, Ret, Tek, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, Em, Er, Et, İç, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.