BİÇİMSİZLİK (TDK)


1 . Biçimsiz olma durumu.
2 . Çirkinlik, yakışıksızlık: "Vaziyetimizin biçimsizliğini düşünerek yürüsek iyi olur, dedim."- R. N. Güntekin.

Biçimsizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİÇİMSİZ Nedir?


1 . Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.
2 . Kötü, hoş olmayan, yakışıksız: "Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu."- M. Ş. Esendal.
3 . fizik Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.
4 . zarf Yakışıksız olarak: "Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi biçimsiz düştü."- S. F. Abasıyanık.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

ÇİRKİNLİK Nedir?


1 . Çirkin olma durumu: "Güzelliği görmekten çirkinliğe bakıp da iğrenmeye vakit bulamaz."- Y. K. Beyatlı.
2 . Çirkin olanın niteliği: "Cins kediler, leşlerini, çirkinliğini gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

YAKIŞIK Nedir?


1 . Uygunluk, yaraşma.
2 . Yakışıklı delikanlı.

YAKIŞIKSIZ Nedir?

Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz (tavır, hâl vb.): "Bundan büyüğü pek yakışıksız olur."- T. Buğra.

YAKIŞIKSIZLIK Nedir?

Yakışık almayan davranış veya durum, uygunsuzluk.

B K L M S Z Ç İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Biçimsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Biçimsiz, Bilimsiz, İlmiksiz,

7 Harfli Kelimeler

Biçimli, Bilisiz, Bizimki, Çizikli, İçimlik, İçkisiz, İliksiz, İsimlik,

6 Harfli Kelimeler

Bismil, Çilsiz, Çizili, İbikli, İbiksi, İçimli, İçkili, İkizli, İlikçi, İliksi, İsilik, İsimli, Kimisi, Milsiz,

5 Harfli Kelimeler

Biçim, Biçki, Bilim, Çizik, Çizim, İblis, İçlik, İçsiz, İkili, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, İslim, Kilim, Kilis, Kiliz, Kilsi, Milis, Misil, Silik, Silki,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Çizi, İbik, İbis, İçim, İçki, İçli, İkiz, İliç, İlik, İlim, İsim, İsli, Kils, Kimi, Misk, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Biz, Çil, Çim, Çis, İki, İlk, Kil, Kim, Lim, Mil, Mis, Sik, Sim, Siz, Ski, Zil,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İm, İs, İz, Ki, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.