BİÇİMSEL (TDK)

Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

Biçimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L . Başı B sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

FORM Nedir?


1 . Biçim, şekil: "Her çeşit üslup ve form sanat yaratması için yararlı olabilir."- H. Taner.
2 . Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu.
3 . İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

FORMEL Nedir?


1 . Biçimsel.
2 . Resmî.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B E L M S Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Biçimsel,

7 Harfli Kelimeler

Biçilme, İblisçe,

6 Harfli Kelimeler

Besili, Bismil, İçilme,

5 Harfli Kelimeler

Biçem, Biçim, Biçme, Bilim, Bilme, Çelim, Elçim, İblis, İçlem, İçsel, İmleç, İslim, Lemis, Miçel, Milis, Misel, Misil, Sebil, Seçim, Selim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Çile, Çise, Elçi, Elim, Esim, İbis, İçel, İçim, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlim, İlme, İsim, İsli, Lime, Lise, Seçi, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Çil, Çim, Çis, İle, Leb, Lim, Meç, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.