BİÇİMÖLÇÜM (TDK)

Çakıl ya da kum tanelerinin boyutlarını ölçme işlemi.

Biçimölçüm kelimesi baş harfi B son harfi M olan bir kelime. Başında B sonunda M olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi M . Başı B sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYUT Nedir?


1 - Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı.
2 - Nitelik, genişlik, kapsam.
3 - Durum.
4 - Doğruların, yüzeylerin ya da cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan, uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, °buut.

ÇAKIL Nedir?

Çakıl taşı: "Killi, kireçli toprak küçük çakıl parçalarıyla örtülüydü."- N. Cumalı.

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

B L M M Ç Ç Ö Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Biçim, Bilim, Bölüm, Milim, Mimli, Ölçüm,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Bölü, İçim, İçli, İliç, İlim, Öçlü, Ölçü, Ölüm, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çöl, Lim, Mil, Mim, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

İç, İl, İm, Mi, Öç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.