BİÇİLMEK (TDK)

Biçme işine konu olmak: "Zırhlı otomobilin mitralyözü tarafından biçilir biçilmez bilincini yitiriyor."- A. İlhan.

Biçilmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı B sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİLİ Nedir?

Biçilmiş, kesilmiş olan.

BİÇME Nedir?


1 . Biçmek işi.
2 . Yontulmuş yapı taşı.
3 . matematik Prizma.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MİTRAL Nedir?

Kalpte sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan kapakla ilgili.

MİTRALYÖZ Nedir?

Hafif makineli tüfek: "Yandaki odadan mitralyöz ateşini andıran daktilo tıkırtıları geliyordu."- H. Taner.

OTOMOBİL Nedir?

Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı: "Otomobiller, atlar, arabalar coşkun bir sel uğultusu ile geçiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

B E K L M Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Biçilmek,

7 Harfli Kelimeler

Biçilme, Çekimli, İçilmek,

6 Harfli Kelimeler

Biçmek, Bilmek, Çelmik, İçilme, İkilem,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Belik, Belki, Biçem, Biçim, Biçki, Biçme, Bilek, Bilim, Bilme, Çekim, Çelik, Çelim, Çilek, Çimek, Ekili, Elçim, Emlik, İçlem, İçlik, İçmek, İklim, İlmek, İlmik, İmbik, İmleç, İmlek, İmlik, Kilim, Melik, Miçel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bile, Bili, Çeki, Çile, Ekim, Ekli, Elçi, Elik, Elim, Emik, İbik, İçel, İçim, İçki, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlik, İlim, İlke, İlme, Keçi, Kile, Kimi, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Çek, Çil, Çim, Elk, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Leb, Lim, Meç, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Em, İç, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.