BİÇEMLEŞTİRMEK (TDK)

Doğal bir biçimi yalınlaştırarak ya da estetik amaçlarla değiştirerek yorumlamak, üsluplaştırmak.

Biçemleştirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı B sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DOĞAL Nedir?


1 . Doğada olan, doğada bulunan: "Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor."- N. Cumalı.
2 . Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.
3 . Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı: "Doğal liman. Doğal sınır."- .
4 . Yapmacık olmayan.
5 . Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi.
6 . Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan.
7 . Katıksız, saf.

ESTETİK Nedir?


1 . Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat: "Boğaziçi'nin, Sarayburnu yarımadasını, tarihî üslup ve estetiklerini korumak için çok iyi hazırlanmış projeler var."- H. Taner.
2 . sıfat Güzellik duygusu ile ilgili olan.
3 . sıfat Güzellik duygusuna uygun olan: "Estetik duygu. Estetik bir yapı."- .
4 . felsefe Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe kolu, güzel duyu, bedii.
5 . sıfat, tıp (***) Kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla uygulanan (yöntemler): "Estetik cerrahi."- .

ÜSLUP Nedir?


1 . Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz: "Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir."- A. Ş. Hisar.
2 . Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil: "Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor."- R. H. Karay.
3 . edebiyat Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil: "Üslububeyan aynıyla insandır."- Y. K. Beyatlı.

ÜSLUPLAŞTIRMA Nedir?

Üsluplaştırmak işi.

ÜSLUPLAŞTIRMAK Nedir?

Doğal biçimlerin görünüş özelliklerini yitirmeden yalınlaştırılması ile motif oluşturmak.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

YALIN Nedir?

Alev. yalın (II) sıfat
1 . Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).
2 . halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış: "Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı."- E. E. Talu.

YORUM Nedir?


1 . Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2 . Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme: "Böyle bir yorum hiçbir şey öğretmez."- F. R. Atay.
3 . Gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma.
4 . Bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon.
5 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme veya oynama.

YORUMLAMA Nedir?

Yorumlamak işi, tefsir.

YORUMLAMAK Nedir?


1 . Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek.
2 . Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek: "Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez."- H. E. Adıvar.
3 . müzik, tiyatro Bir müzik parçasını, bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlılık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek.

B E E E K L M M R T Ç İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Çektirebilme, Çemkirebilme,

11 Harfli Kelimeler

Bileştirmek, Çekişebilme, Şerbetçilik,

10 Harfli Kelimeler

Berkitilme, Betimlemek, Bileştirme, Bitkileşme, Briketleme, Çekiştirme, Çektirilme, Çeşitlemek, Çirişlemek, Ekleştirme, Eleştirmek, Emiştirmek, Kireçleşme, Memleketçi, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Belertmek, Belirtmek, Bereketli, Bertilmek, Betimleme, Biçimleme, Biçtirmek, Birleşmek, Çekebilme, Çekimleme, Çekişilme, Çekişmeli, Çemkirtme, Çeşitleme, Çirişleme, Çitilemek, Çitlembik, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Emiştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eşitlemek, Etkileşim, Etkileşme, İçerlemek, İletişmek, İrileşmek, İşkembeli, Keçileşme, Kemirilme, Kireçleme, Kirişleme, Milimetre, Mitleşmek, Şerbetlik, Şeritleme, Tebeşirli,

8 Harfli Kelimeler

Bekleşme, Bekletiş, Bekletme, Belermek, Belertme, Beletmek, Belirmek, Belirteç, Belirtik, Belirtiş, Belirtke, Belirtme, Berkitme, Bertilme, Beşlemek, Biçilmek, Biçtirme, Bileşmek, Biletmek, Bilişmek, Birlemek, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Birlikte, Bitirmek, Bitişmek, Briketçi, Çektiriş, Çektirme, Çelişmek, Çemberli, Çemişlik, Çemkiriş, Çemkirme, Çemremek, Çimlemek, Çitileme, Çitilmek, Çitişmek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bekleme, Belemek, Belemir, Belerme, Beleşçi, Beletme, Beliriş, Belirme, Belirti, Bereket, Berkime, Bertmek, Beşerli, Beşikçi, Beşleme, Biçilme, Bilemek, Bilerek, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Biletçi, Biletme, Bilişme, Bireşim, Birikme, Birleme, Bitirme, Bitişme, Çekberi, Çekiliş, Çekilme, Çekimli, Çekişli, Çekişme, Çekişte, Çekmeli, Çektiri,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bereli, Beriki, Bertik, Bertme, Beşiri, Beşlik, Betili, Biçmek, Bileme, Bilmek, Bilmiş, Birlik, Bitler, Bitmek, Briket, Çelebi, Çelmek, Çelmik, Çeltek, Çeltik, Çember, Çemrek, Çerkeş, Çermik, Çetele, Çileme, Çimmek, Çitmek, Çitmik, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elekçi, Elemek, Eletme, Emekçi, Emekli,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belit, Belki, Beril, Beşer, Beşik, Beşli, Beşme, Beter, Betik, Betim, Biçem, Biçim, Biçiş, Biçki, Biçme, Bikir, Bilek, Bilet, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Birim, Birli, Bişek, Bitek, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Çekel, Çekem, Çeker,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Beti, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Briç, Brik, Brit, Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çiti, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elçi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emeç, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Çek, Çil, Çim, Çir, Çiş, Çit, Ebe, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Leb, Leş, Lim, Lir, Meç, Met, Mil, Mim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, İç, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.