BİÇEMBİLİMSEL (TDK)

Biçembilimle ilgili, °stilistik.

Biçembilimsel kelimesi baş harfi B son harfi L olan bir kelime. Başında B sonunda L olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi M , onbirinci harfi S , onikinci harfi E , onüçüncü harfi L . Başı B sonu L olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇEM Nedir?

Üslup: "Bu küçük köy evini, nasıl bana benzeyen bir biçemde döşedim!"- N. Meriç.

BİÇEMBİLİM Nedir?

Dilde sözcük ve sözdizimiyle deyiş, anlatım, biçem arasındaki ilişkileri konu alan, biçemleri inceleyen bilim dalı, °stilistlik.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B B E E L L M M S Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Biçilebilme,

9 Harfli Kelimeler

Biçebilme, Biçimleme, Bilebilme, Misilleme,

8 Harfli Kelimeler

Besbelli, Biçimsel, Bilimsel, Elbiseli,

7 Harfli Kelimeler

Biçilme, Biçimli, Çelimli, Çilimli, Çimleme, Embesil, İblisçe, Leblebi, Seçilme, Seçmeli,

6 Harfli Kelimeler

Bellem, Besili, Bileme, Bismil, Çelebi, Çileli, Çileme, Çiseme, Elbise, Elemli, Emilme, İçelli, İçilme, İçimli, İmleme, İsimli, İsleme, Liseli, Memeli,

5 Harfli Kelimeler

Belli, Biçem, Biçim, Biçme, Bilim, Bilme, Çelim, Çelme, Çilli, Çimme, Ebeli, Elçim, Emmeç, İblis, İçlem, İçsel, İmleç, İslim, Lemis, Meles, Mesel, Miçel, Milel, Milim, Milis, Milli, Milli, Mimli, Misel, Misil, Sebil, Seçim, Seçme, Selim, Sille, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Bebe, Beis, Beli, Besi, Bibi, Bile, Bili, Çile, Çise, Elçi, Elem, Elim, Elli, Emeç, Emel, Emme, Emmi, Esim, Esme, İbis, İçel, İçim, İçli, İçme, İlçe, İliç, İlim, İlle, İlme, İsim, İsli, Leçe, Lime, Lise, Meme, Seçi, Sele, Seme, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Çil, Çim, Çis, Ebe, İle, Leb, Lim, Meç, Mil, Mim, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, El, Em, Es, İç, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.