BEZİRGAN (TDK)


1 . Tüccar.
2 . Alışverişte çok kâr amacı güden kimse: "O hiç oralı olmaz ve bütün bezirgânlar gibi hâlinden yakınır."- S. Birsel.
3 . Yahudi.
4 . mecaz Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.

Bezirgan kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi R , altıncı harfi G , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı B sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞVERİŞ Nedir?


1 . Alım satım işlemi, muamele.
2 . mecaz İlişki, münasebet: "O bir defa bile görmemişti bu adamı. Bir alışverişi yoktu onunla."- T. Buğra.

BEZİR Nedir?


1 - Keten tohumu.
2 - Beziryağı.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KAZANÇ Nedir?


1 . Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü: "Aylık kazanç."- .
2 . mecaz Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLMAZ Nedir?


1 . İmkânsız, gerçekleşemez.
2 . isim Yapılamayacak iş, tutum veya davranış: "Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir."- H. Taner.

ORALI Nedir?

O yerden olan: "Oralı mıdır, değil midir, beni zerre kadar ilgilendirmez."- S. F. Abasıyanık.

SADECE Nedir?

Yalnızca: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri, şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TÜCCAR Nedir?

Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir: "Ova köylerinde sözü geçen bir koyun tüccarı ile orada buluşacaktı."- T. Buğra.

YAHU Nedir?


1 . "Hey, bana bak, baksana" anlamlarında bir seslenme sözü: "Yahu! Hâlâ işin bitmedi mi?"- H. E. Adıvar.
2 . Üzerine dikkati çekmek için söylenen söze katılan bir kelime: "İnsan bayağı üzülüyor yahu!"- S. F. Abasıyanık.
3 . Cümlede rica anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz: "Yapmayın yahu!"- .

YAHUDİ Nedir?

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YAKINI Nedir?

Karşısındaki kişi ya da kişilere, bir durumu yakınarak, sızlanarak anlatma, yakınma, sızlanma, °şikâyet.

A B E G N R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bezirgan,

6 Harfli Kelimeler

Bezgin, Bigane, Erbain, Ergani, Garibe, Graben, Nazire, Zebani,

5 Harfli Kelimeler

Azeri, Bariz, Bazen, Bengi, Beniz, Bezgi, Bezir, Biner, Biraz, Bizar, Erbin, Ergin, Erzin, Ezani, Ezgin, Gabin, Garbi, Geniz, Geriz, Giren, Grena, İbare, İbraz, İzabe, Nazir, Nezir, Ragbi, Ringa, Zeban, Zebra,

4 Harfli Kelimeler

Bani, Bari, Beri, Biga, Bina, Bira, Briz, Enir, Ergi, Erin, Ezan, Ezgi, Gabi, Gani, Gazi, Geri, Gezi, Gine, Gren, İane, İare, İbne, İbra, İbre, İzan, İzbe, Nazi, Nebi, Niza, Rina, Ring, Rize, Zina, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ani, Ari, Arz, Ban, Bar, Baz, Ben, Bez, Bin, Bir, Biz, Bre, Erg, Eza, Gar, Gaz, Gen, Gez, Giz, Gri, Nar, Naz, Rab, Zan, Zar, Zen, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, Az, Be, En, Er, Ge, İn, İz, Ne, Ra, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.