BEZDİRMEK (TDK)

Bıktırmak, usandırmak, bıkkınlık vermek: "O günden sonra bu neşeli İstanbul yolcusunun hatta beni bezdirmek için bile bir kerecik dışarıya çıktığını hatırlamıyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Bezdirmek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEZDİRMEK Nedir?

Bıktırmak, usandırmak, bıkkınlık vermek: "O günden sonra bu neşeli İstanbul yolcusunun hatta beni bezdirmek için bile bir kerecik dışarıya çıktığını hatırlamıyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BIKKINLIK Nedir?

Çok bıkmış olma durumu: "Konakta da eskiye karşı bir bıkkınlık, bir usanç yok değildi."- S. Ayverdi.

BIKTIRMAK Nedir?

Bıkmasına yol açmak, bıkkınlık vermek, usandırmak: "Bilmiyorum fakat bu Müfit meselesi beni bıktırdı."- P. Safa.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

ÇIKTI Nedir?


1 . Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı.
2 . Artık: "Sanayi çıktısı."- .
3 . bilişim Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, print.
4 . Mezuniyet belgesi.

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATTA Nedir?


1 . Bile, hem de: "Bunlar çok sağlam hatta en sağlam devlet eshamından sayılır."- E. E. Talu.
2 . zarf (ha'tta:) Üstelik, ayrıca: "Dördü de buna inanmak istiyor hatta için için inanıyorlardı."- T. Buğra.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KERE Nedir?

Kez, yol, defa, sefer: "Bir kere düştün mü ne arayan olur ne soran!"- B. Felek.

NEŞELİ Nedir?


1 . Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe: "Bugün ne kadar iyi, ne kadar neşeli olduğumu görüyor musunuz?"- R. N. Güntekin.
2 . zarf Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde: "Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi."- P. Safa.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

USANDIRMA Nedir?

Usandırmak işi.

USANDIRMAK Nedir?

Usanmasına yol açmak: "Her gün birbirine benzeyen ölçülü, kavgasız yaşayış, bilmeyerek ikisini de usandırdı."- M. Ş. Esendal.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

B D E E K M R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Bezdirmek,

8 Harfli Kelimeler

Bezdirme, Ezdirmek,

7 Harfli Kelimeler

Berkime, Diremek, Ezdirme,

6 Harfli Kelimeler

Bezmek, Dermek, Direme, Dizmek, Erimek, Erimez, Kerime, Merkez, Mibzer,

5 Harfli Kelimeler

Bedik, Bedir, Bekri, Bezek, Bezik, Bezir, Bezme, Deizm, Demek, Demir, Derbi, Derik, Derme, Dibek, Dikme, Direk, Dizek, Dizem, Dizme, Emzik, Erdek, Erdem, Erime, Ermek, Ezber, Ezmek, İrkme, Kebir, Kebze, Keder, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Kerim, Keriz, Kirde, Kredi, Mebde, Mebiz,

4 Harfli Kelimeler

Bere, Beri, Berk, Beze, Bezm, Bide, Brik, Briz, Debi, Deme, Dere, Deri, Derk, Derz, Dize, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Ezik, Ezme, İbre, İzbe, Kebe, Kedi, Keme, Kere, Krem, Kriz, Meke, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bek, Bez, Bir, Biz, Bre, Dek, Dem, Dik, Diz, Ebe, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kez, Kim, Kir, Mir, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, Ek, Em, Er, İm, İz, Ke, Ki, Me, Mi, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.