BEYİNSİZLİK (TDK)

Beyinsiz olma durumu.

Beyinsizlik kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı B sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEYİNSİZ Nedir?

Akılsız, düşüncesiz: "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı."- Ö. Seyfettin.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

B E K L N S Y Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Beyinsizlik,

8 Harfli Kelimeler

Beyinsiz, Ensizlik, Nikelsiz,

7 Harfli Kelimeler

Benizli, Besinli, Beyinli, Beyinsi, Bilezik, Bilisiz, Biyesiz, İbnelik, İliksiz, İzbelik, Nikelsi, Sekizli, Sizinki, Yenilik,

6 Harfli Kelimeler

Benlik, Besili, Beylik, Bikini, Binlik, Biyeli, İbikli, İbiksi, İkizli, İliksi, İlinek, İsilik, İyelik, İyilik, İzinli, Kilise, Kinsiz, Sekili, Sinlik, Yensiz, Yilbik,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belki, Beniz, Benli, Besin, Besni, Beyin, Beyzi, Bezik, Bezsi, Bikes, Bilek, Bilye, Binek, Biyel, Ekili, Eksin, Eksiz, Ensiz, Eskil, Eskiz, İblis, İkili, İlkin, İzlek, İznik, Kesin, Kilis, Kiliz, Kilsi, Kinli, Liken, Nesil, Nikel, Sebil, Sekil, Sekiz, Silik, Silki, Sinek,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Bili, Bini, Biye, Ekin, Ekli, Eksi, Elik, Enik, Enli, Esik, Esin, Eski, Ezik, İbik, İbis, İbne, İken, İkiz, İlik, İlke, İnek, İnik, İsli, İzbe, İzin, Kile, Kils, Lens, Link, Lise, Nebi, Nesi, Niye, Seki, Sezi, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bey, Bez, Bin, Biz, Elk, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kel, Kes, Kez, Kil, Kin, Leb, Ley, Ney, Sek, Sel, Sen, Sik, Sin, Siz, Ski, Yek, Yel, Yen, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Es, Ey, İl, İn, İs, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.