BEYİNSİZ (TDK)

Akılsız, düşüncesiz: "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı."- Ö. Seyfettin.

Beyinsiz kelimesi baş harfi B son harfi Z olan bir kelime. Başında B sonunda Z olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı B sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

AKILSIZ Nedir?

Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCESİZ Nedir?


1 . Düşüncesi olmayan.
2 . Düşünmeden davranan, anlayışsız.
3 . mecaz Tasasız, kaygısız.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

KATLİAM Nedir?

Kırım: "İlk katliamdan kaçan Müslümanların malı, mülkü, evi Makedonya muhacirlerine verilmiş."- Y. K. Beyatlı.

B E N S Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Beyinsiz,

7 Harfli Kelimeler

Beyinsi, Biyesiz,

6 Harfli Kelimeler

Yensiz,

5 Harfli Kelimeler

Beniz, Besin, Besni, Beyin, Beyzi, Bezsi, Ensiz,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Bini, Biye, Esin, İbis, İbne, İzbe, İzin, Nebi, Nesi, Niye, Sezi, Sine, Sini, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bey, Bez, Bin, Biz, İni, İye, İyi, Ney, Sen, Sin, Siz, Yen, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Es, Ey, İn, İs, İz, Ne, Se, Si, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.