BEYİNSİ (TDK)

Beyni andıran, beyne benzeyen, beyin gibi: "Beyinsi boğumlar."- .

Beyinsi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

BEYİN Nedir?


1 - Kafatasının üst bölümünde beyinzarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, °dimağ.
2 - Kişinin algılama, kavrama, uslamlama, usavurma yetisi.
3 - Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse ya da şey.
4 - Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse.

BOĞU Nedir?

Nişanlı kız tarafından damada gönderilen armağan bohçası.

BOĞUM Nedir?


1 . Boğulmuş, sıkılmış yer.
2 . Parmak, kamış, saz vb. bitkilerin şişkince bölümü: "Sağ elinin şehadet parmağının ilk boğumuyla tetiği çekti."- Ö. Seyfettin.
3 . anatomi İnce damarların veya sinirlerin yumak gibi toplandığı yer: "Lenf boğumları. Sinir boğumları."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

B E N S Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Beyinsi,

5 Harfli Kelimeler

Besin, Besni, Beyin,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Bini, Biye, Esin, İbis, İbne, Nebi, Nesi, Niye, Sine, Sini, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bey, Bin, İni, İye, İyi, Ney, Sen, Sin, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Be, En, Es, Ey, İn, İs, Ne, Se, Si, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.