BEYAZIMTIRAK (TDK)

Beyazımsı: "Diyarbakır'a yaklaştıkları zaman güneş yükselmiş, ovayı her günkü beyazımtırak duman sarmıştı."- H. E. Adıvar.

Beyazımtırak kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi Z , altıncı harfi I , yedinci harfi M , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı B sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BEYAZIMSI Nedir?

Rengi beyazı andıran, beyaza benzeyen, beyazımtırak: "Kuzeydoğudan esen poyraz, ay ışığında beyazımsı görünen asfalttan geçerek vadiye indi."- N. Meriç.

BEYAZIMTIRAK Nedir?

Beyazımsı: "Diyarbakır'a yaklaştıkları zaman güneş yükselmiş, ovayı her günkü beyazımtırak duman sarmıştı."- H. E. Adıvar.

DUMAN Nedir?


1 . Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz: "Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım."- B. S. Erdoğan.
2 . Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık: "Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü."- Y. Kemal.
3 . argo Kötü, yaman: "İşimiz duman. Hâlimiz duman."- .
4 . argo Esrar.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A B E I I K M R T Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak,

8 Harfli Kelimeler

Ayırtmak, Baktırma, Batırmak, Bıktırma, Kayırtma, Kızartma, Yaktırma, Yatırmak, Yıktırma, Zıbarmak,

7 Harfli Kelimeler

Abartık, Akamber, Aktarım, Arıtmak, Ayırmak, Ayırtma, Azıtmak, Batırık, Batırma, Bırakım, Bırakıt, Bırakma, Bıtırak, Kabartı, Karabet, Kayırma, Kayıtım, Kayıtma, Kazıtma, Kırıtma, Kıyamet, Kızarma, Kızartı, Yaratık, Yaratım, Yatırım, Yatırma, Yıkatma, Yırtmak, Zıbarma,

6 Harfli Kelimeler

Abartı, Akamet, Akaret, Akıbet, Akıtma, Akyazı, Arıtım, Arıtma, Artmak, Atabey, Ayartı, Ayıkma, Ayırma, Ayırtı, Aykırı, Azamet, Azıtma, Batmak, Bayatı, Baymak, Bayrak, Bayram, Baytar, Beraat, Braket, Iramak, Kabare, Kamber, Kamera, Kamerı, Karate, Karıma, Katmer, Kayzer, Kazıma, Kerata, Kıraat, Kırmız, Kıymet, Makber,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akabe, Akmaz, Aktar, Ambar, Amber, Arıza, Arkıt, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Aymak, Aymaz, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Azmak, Bakam, Bakım, Bakır, Bakma, Bamya, Barak, Barem, Baret, Barka, Batak, Batar, Batık, Batkı, Batma, Bayat, Bayır, Bayma, Bayrı, Bekar, Berat, Beyaz,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Akar, Akım, Akma, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arma, Artı, Arya, Atak, Atık, Atım, Atkı, Atma, Ayak, Ayar, Ayaz, Ayet, Ayık, Ayıt, Ayma, Ayrı, Azar, Azat, Azık, Azma, Bakı, Bara, Barı, Bark, Batı, Baza, Bazı, Beka, Berk, Beta,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Arz, Ata, Ate, Aya, Ayı, Aza, Azı, Bak, Bar, Bat, Bay, Baz, Bek, Bet, Bey, Bez, Bre, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, Kam, Kar, Kat, Kay, Kaz, Kem, Ker, Ket, Kez,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, At, Ay, Az, Be, Ek, Em, Er, Et, Ey, Ke, Me, Ra, Re, Ta, Te, Ya, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.