BETİMLEYİCİ (TDK)


1 . Betimleyen.
2 . Betimleme ilkelerine ağırlık veren: "Betimleyici sanat."- .

Betimleyici kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRLIK Nedir?


1 . Ağır olma durumu: "Taşın ağırlığı."- . "Yükün ağırlığı."- .
2 . Değerli olma durumu: "Hediyenin ağırlığı."- .
3 . Ağırbaşlılık: "Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."- .
4 . Tehlikeli olma durumu.
5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: "Havanın ağırlığı."- .
6 . Sıkıntı.
7 . halk ağzında Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
9 . Yük, külfet: "Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."- .
10 . Takı: "Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."- . 1
1 . Sorumluluk: "Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."- . 1
2 . Etki, baskı, güçlük. 1
3 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak: "Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."- A. İlhan. 1
4 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 1
5 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 1
6 . mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: "Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz. 1
7 . askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri: "Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."- F. R. Atay. 1
8 . fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. 1
9 . spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

BETİ Nedir?

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi.

BETİM Nedir?


1 . Betimleme işi, betimleme.
2 . edebiyat Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir.

BETİMLEME Nedir?

Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir: "Nedir ki, o şiirlerde betimleme ya da öykü ögeleri ağır basar."- N. Cumalı.

İLKE Nedir?


1 . Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip: "İlkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve ödün vermez bir insandı."- H. Taner.
2 . Temel bilgi: "Kimyanın ilkeleri."- .
3 . Öge: "Atomlar cisimlerin ilkeleridir."- .
4 . Davranış kuralı: "Bence ahlakın bir ilkesi, bir kökü vardır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma."- N. Ataç.
5 . mantık Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

B C E E L M T Y İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Betimleyici,

9 Harfli Kelimeler

Cembiyeli, Cemiyetli,

8 Harfli Kelimeler

Bileyici,

7 Harfli Kelimeler

Beyitli, Biletme, Bilimci, Bilmece, Bitimli, Cembiye, Cemiyet, Eylemci, İletici,

6 Harfli Kelimeler

Beliye, Betili, Bileme, Bilici, Biyeli, Cebeli, Cemile, Eyitme, İletim, İletme, İlmiye, İtilme, İyicil, Tebcil, Tembel,

5 Harfli Kelimeler

Becet, Belce, Belit, Betim, Beyit, Bilet, Bilim, Bilme, Bilye, Bitey, Bitim, Bitli, Bitme, Biyel, Cebel, Celbe, Cemil, Ebcet, Ebeli, Elbet, Emici, Eylem, İleti, İmece, İtici, İyice, Limit, Melce, Metil, Meyil, Mitil, Tecil, Tecim, Telem, Temel, Teyel, Yelme, Yemci, Yetim, Yetme,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Bili, Biye, Cebe, Celi, Cemi, Cilt, Ebet, Ecel, Elci, Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emet, Etil, Etli, Etme, İlim, İlme, İtme, Lice, Liet, Lime, Yele, Yeme, Yeti,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Bet, Bey, Bit, Cem, Cet, Cim, Ebe, Ece, Eti, İle, İti, İye, İyi, Leb, Ley, Lim, Met, Mey, Mil, Mit, Tel, Tem, Tim, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, El, Em, Et, Ey, İl, İm, İt, Le, Me, Mi, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.