BETİLEMEK (TDK)

Bir şeyin biçimini, sınırlarını belirlemek.

Betilemek kelimesi baş harfi B son harfi K olan bir kelime. Başında B sonunda K olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı B sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLEME Nedir?

Belirlemek işi, tayin: "Bunları kesin olarak belirlemeye çalışalım."- A. Ş. Hisar.

BELİRLEMEK Nedir?


1 . Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek: "Künyesi bile daha doğarken onun yönünü belirlemiş gibi idi."- H. Taner.
2 . mantık Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak.
3 . Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımından daraltmak, genellemek karşıtı.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

B E E E K L M T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bekletme, Beletmek, Biletmek, Etkileme, İtekleme, İtelemek,

7 Harfli Kelimeler

Bekitme, Bekleme, Belemek, Beletme, Bilemek, Biletme, Ekletme, Eletmek, İletmek, İteleme, Metelik, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bileme, Bilmek, Bitmek, Ebelik, Ekilme, Ekleme, Elemek, Eletme, Emekli, Etkime, İletme, Keleme, Kelime, Meleke, Melike, Tekmil, Teleke, Teleme, Tembel, Temlik,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belik, Belit, Belki, Betik, Betim, Bilek, Bilet, Bilme, Bitek, Bitme, Ebeli, Eklem, Elbet, Eleme, Elmek, Emlik, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İtmek, Kelem, Kitle, Melek, Melik, Metil, Tekel, Tekil, Tekli, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beti, Bile, Ebet, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Etek, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Kebe, Kele, Keme, Kete, Kile, Leke, Liet, Lime, Meke, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Bet, Bit, Ebe, Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kit, Leb, Lim, Met, Mil, Mit, Tek, Tel, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, Em, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.