BETATRON (TDK)

Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir araç.

Betatron kelimesi baş harfi B son harfi N olan bir kelime. Başında B sonunda N olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi N . Başı B sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRO Nedir?

Elektrokardiyografi.

ELEKTROMANYETİK Nedir?

Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

ELEKTRON Nedir?

Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

HIZLA Nedir?

Çabucak: "Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk."- A. H. Tanpınar.

A B E N O R T T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Betatron,

6 Harfli Kelimeler

Tornet,

5 Harfli Kelimeler

Abone, Antet, Antre, Baret, Baron, Berat, Beton, Boran, Borat, Nebat, Noter, Taret, Tenor, Toner, Torba, Torna,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Bant, Baro, Bent, Beta, Bone, Bora, Ebat, Erat, Nato, Nota, Onar, Onat, Oran, Orta, Rant, Rate, Roba, Rota, Tane, Tart, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Ant, Art, Ate, Ban, Bar, Bat, Ben, Bet, Boa, Bor, Bot, Bre, Nar, Net, Not, Oba, Ona, Ora, Rab, Ret, Rot, Tab, Tan, Tar, Tat, Ten, Ter, Ton, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, At, Be, En, Er, Et, Ne, On, Ot, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.