BESTECİ (TDK)

Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör, maestro: "Başarılı örnekleri, pek çok Türk bestecisinin gözünü açtı."- H. Taner.

Besteci kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESTE Nedir?

Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü: "Belki hâlâ o besteler çalınır / Gemiler geçmeyen bir ummanda."- Y. K. Beyatlı.

BESTECİ Nedir?

Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör, maestro: "Başarılı örnekleri, pek çok Türk bestecisinin gözünü açtı."- H. Taner.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KOMPOZİTÖR Nedir?

Besteci: "Kompozitöre de koreografi yazdırması beklenebilirdi ama yazdırmadı."- H. Taner.

MAESTRO Nedir?


1 . Besteci.
2 . Orkestra şefi.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

B C E E S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Besteci,

5 Harfli Kelimeler

Becet, Beste, Ceset, Ebcet,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Besi, Beti, Cebe, Ebet, Seci, Site,

3 Harfli Kelimeler

Bet, Bit, Cet, Ebe, Ece, Eti, Set, Sit,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Es, Et, İs, İt, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.