BESLENME (TDK)


1 . Beslenmek işi.
2 . Vücut için gerekli besin maddelerinin alımı.

Beslenme kelimesi baş harfi B son harfi E olan bir kelime. Başında B sonunda E olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı B sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESİN Nedir?


1 . Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
2 . mecaz Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

BESLENMEK Nedir?


1 . Kendini beslemek.
2 . Besleme işine konu olmak.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

B E E E L M N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Beslenme,

7 Harfli Kelimeler

Belenme, Besleme, Besmele,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Elenme, Esleme, Esneme, Mesele,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Eleme, Eneme, Enlem, Eseme, Meles, Mesel, Mesen, Nemse, Seben, Selen, Semen,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Emel, Emen, Ense, Esen, Esme, Lens, Sele, Seme, Sene,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Ebe, Leb, Men, Nem, Sel, Sem, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Es, Le, Me, Ne, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.