BESLENGİ (TDK)

Hizmetçi, evlatlık, besleme: "Sarı Sımayıl Yusuf Ağa'nın beslengisine öteden beri göz komuş."- N. Nâzım.

Beslengi kelimesi baş harfi B son harfi İ olan bir kelime. Başında B sonunda İ olan kelimenin birinci harfi B , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ . Başı B sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

BESLEME Nedir?


1 - Beslemek eylemi.
2 - Evlatlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan kız.
3 - Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları nedeniyle körü körüne destekleyen.

BESLENGİ Nedir?

Hizmetçi, evlatlık, besleme: "Sarı Sımayıl Yusuf Ağa'nın beslengisine öteden beri göz komuş."- N. Nâzım.

EVLA Nedir?

Daha iyi, yeğ: "Bir şeyi bilmek, onun cahili olmaktan evladır, diyen bir hadis vardır."- A. Ş. Hisar.

EVLAT Nedir?


1 . Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk: "Zengin adamlarda evlat muhabbeti daha fazla mı oluyor?"- R. H. Karay.
2 . Soy, döl: "Yüksek bir tahsil görmedim ama ben de efendi evladıyım."- P. Safa.
3 . ünlem Yaşlı kimselerin çocukları yaşındakilere kullandıkları bir seslenme sözü: "Evladım, sakın kimseciklere borç etme!"- Y. Z. Ortaç.

EVLATLIK Nedir?


1 . Evlat olma durumu: "Evdekiler Tanrı huzurunda şahit tutup Seyit'i evlatlıktan reddetti."- L. Tekin.
2 . Küçük yaşta eve alınıp yetiştirilen kimse: "Albayın evlatlığı kendini göstermek için terliklerini şaplata şaplata aşırı bir kırıtışla geçmişti."- H. Taner.
3 . hukuk Birinin yasayla evlat olma hakkı tanıdığı kimse.

HİZMET Nedir?


1 - Birinin işini görme ya da birine yarayan bir işi yapma.
2 - Görev, i?
3 - Bakım, özen, °ihtimam.

HİZMETÇİ Nedir?


1 . Hizmet gören kimse.
2 . Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutulan kadın: "Arkasından, kucağı paketlerle dolu hizmetçi kızla içeri giriyorlar."- Y. Z. Ortaç.

B E E G L N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Beslengi,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Elbise, Geleni, Single,

5 Harfli Kelimeler

Belen, Belge, Belgi, Bengi, Benli, Besin, Besni, Bilge, Ebeli, Elgin, Engel, Gelen, Gelin, Genel, Nesil, Seben, Sebil, Selen, Sinle,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Besi, Bile, Enli, Ense, Esen, Esin, Gebe, Gele, Gene, Gine, İbne, Lens, Lise, Nebi, Nesi, Sele, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bin, Ebe, Ege, Gen, İle, Leb, Lig, Sel, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, En, Es, Ge, İl, İn, İs, Le, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.